Back to top

Missie en visie

Visie:

De dienst wil innovatieve referentiezorg aanbieden binnen het psychologische domein aan iedereen die beroep doet op de psychologen werkzaam op de dienst. Dit kunnen zowel opgenomen als ambulante patiënten zijn, al dan niet verwezen vanuit de artsen, verpleegkundigen en/of  paramedici.
Patiënten kunnen op eigen initiatief beroep doen op de dienst klinische psychologie.

Missie:

De dienst klinische psychologie:

  1. staat garant voor psychologische referentiezorg aan opgenomen en ambulante patiënten (van ongeboren baby tot hoogbejaarde) en zijn betekenisvolle naaste vanuit een holistische benadering en in transdisciplinair verband. Dit betekent zorgexcellentie volgens de recentste standaarden van ' good clinical practice' en 'evidence based' diagnostisch en therapeutisch handelen,
  2. streeft naar patiëntgerichte zorg, mogelijks gelinkt aan de medische achtergrond aansluitend bij deze psychologische problematiek,
  3. schenkt continu aandacht aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers,
  4. stimuleert de inbreng van iedere medewerker in de uitbouw en afbakening van deze psychologische zorg,
  5. streeft een vlotte samenwerking na van alle medewerkers met andere medewerkers van de dienst of van het ziekenhuis om de transdisciplinaire zorgverlening blijvend te optimaliseren,
  6. neemt initiatief om netwerken uit te bouwen in de regio noord West-Vlaanderen op het  domein van het zorgtraject van patiënten,
  7. streeft ernaar het referentiecentrum te zijn voor klinisch psychologische zorg in een algemeen ziekenhuis in de regio noord West-Vlaanderen, neemt initiatieven ten overstaan van het beleid ten einde deze verder uit te bouwen,
  8. investeert in een maatschappelijke erkenning van de klinische psychologie een algemeen ziekenhuis.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018