Back to top

Voor wie?

De Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten richt zich op volwassenen, van 18 tot 65 jaar, die langere tijd lichamelijke klachten hebben. Voor die klachten zijn, ondanks herhaalde onderzoeken, tot nu toe geen afdoende medisch-organische noch psychologische verklaringen gevonden en/of de beschikbare behandelingen leverden tot nu toe te weinig resultaat op.

De klachten betekenen een matige tot ernstige invalidering voor patiënt en een beperking in de relationele, sociale, professionele of existentiële context. De patiënt is in de eerste plaats niet op zoek naar onmiddelijke symptoomverlichting, maar wil ondanks de beperkingen de kwaliteit van het leven verhogen.

Soort klachten

Patiënten kloppen met verschillende soorten lichamelijke klachten aan bij de Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, depressie, energieverlies en onpasselijkheid. De afwezigheid van een aanwijsbare verklaring betekent niet dat er niets lichamelijk verkeerd loopt. Ook betekent het niet dat de klachten ingebeeld worden. Het betekent ‘slechts’ dat er op dit moment geen voldoende medisch-organische verklaring of behandeling is.

Wel wordt er onderzoek gedaan om de inzichten rond deze aandoeningen te verbeteren. Zo is er een boeiend en hoopgevend onderzoek over de gevolgen van vroegkinderlijke verwaarlozing op het lichamelijk functioneren. Ook de gevolgen van overactiviteit worden beter gekend door moderne technieken. Een centrale rol hierin is weggelegd voor het biologisch stresssysteem.

Bij alle klachten staat een verlies van levenskwaliteit op de voorgrond. Het is op deze levenskwaliteit dat het therapeutisch aanbod zich richt: hoe kan de levenskwaliteit toenemen, met en ondanks de klachten?

Wie komt niet in aanmerking voor een behandeling in de Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten?

  • personen met een lopende juridische procedure
  • personen in een crisissituatie (bel bij spoedgevallen 050 45 20 00 of de Eenheid Voor Psychiatrische Spoedgevalleninterventie : 050 45 38 49)
  • personen met een verslavingsproblematiek

Bij twijfel, aarzel niet ons te contacteren!

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19 februari 2018