Back to top

Werkwijze

Een intake bij de Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten gebeurt steeds op doorverwijzing van huisarts en/of specialist.  Hiervoor wordt dit verwijsformulier ingevuld en doorgestuurd naar het medisch secretariaat KOLK (zie ook ‘Contact’). U wordt nadien gecontacteerd. 

Als u in aanmerking komt voor de KOLK-evaluatieprocedure, krijgt u een consultatie op de campus SFX bij

  • een specialist fysische geneeskunde
  • een psycholoog en/of psychiater

Daarnaast kan er in consult een afspraak gemaakt worden op de campus Sint-Jan voor

  • een polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek)
  • neurologisch nazicht
  • internistisch nazicht

Na overleg wordt u uitgenodigd op een evaluatiegesprek waarbij een behandelingsprogramma wordt voorgesteld. 

Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren. 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 september 2018