Back to top

KLINIEK VOOR ONVERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN (KOLK)

De Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (KOLK) op campus Sint-Franciscus Xaverius behandelt patiënten met aanslepende, medisch voorlopig onverklaarde lichamelijke klachten.

Behandeling bij de KOLK kan na doorverwijzing van de huisarts of specialist.

Multidisciplinaire aanpak

De complexiteit van onverklaarde lichamelijke klachten vergt een multidisciplinaire benadering. Diverse factoren kunnen immers een rol spelen in het verloop van de ziektegeschiedenis. Daarom is de bijdrage van verschillende disciplines onontbeerlijk om te komen tot een omvattende aanpak.

Het team bestaat uit volgende medewerkers:

  • kinesitherapeut
  • klinisch psycholoog
  • specialist fysische geneeskunde en revalidatie
  • verpleegkundige

Andere specialisten worden in consult geroepen, zoals een algemeen internist, neuroloog (slaaponderzoek) of psychiater.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 september 2023