Back to top

Onderzoeken

Slaaponderzoek

Dit onderzoek kan enkel plaatsvinden op campus Sint-Jan Brugge.

Algemeen

PSG staat voor polysomnografie en betekent slaaponderzoek. Met deze test kan een eventueel verhoogd risico op wiegendood worden opgespoord.
Een normaal slaaponderzoek sluit geen wiegendood uit. Een slaaponderzoek selecteert enkel de kinderen met een verhoogd risico op wiegendood tov de normale populatie.
Een slaaponderzoek bij grotere kinderen gebeurt bij slaapstoornissen, of wanneer een obstructief slaappatroon vermoed wordt

Praktische regeling

Het onderzoek gebeurt op de gecorrigeerde leeftijd van 8 weken, dat wil zeggen gerekend vanaf de vermoedelijke bevallingsdatum (= na 40 weken zwangerschapsduur).
Slaaponderzoeken worden iedere nacht van maandag tot donderdag uitgevoerd in het pediatrisch dagziekenhuis en zijn telkens op afspraak. U dient zich op de afgesproken dag om 18u30 aan de opnamedienst in te schrijven.

Ontslag is voorzien de volgende dag rond 11 uur, nadat u dr. D'Hooghe hebt gesproken. Bij afwezigheid van de arts, bellen wij u zo spoedig mogelijk op om het resultaat mee te delen.

Verloop van het onderzoek

Het slaaponderzoek gebeurt op de kinderafdeling (14de verdieping). Route 1400

Gedurende 8 uur worden via elektroden en sensors verscheidene parameters bij het kind geregistreerd. De computer slaat al deze gegevens op. De volgende morgen worden alle elektroden verwijderd.

De arts bekijkt de resultaten en beoordeelt of de test normaal is. Een slaaptest is abnormaal indien er te lange adempauzes (= apnoe) optreden, indien er een belangrijke daling van de hartslag optreedt (= bradycardie) of indien er saturatiedalingen zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12 februari 2019