Back to top

Onderzoeken

U kan op campus Sint-Jan en op campus Henri Serruys terecht voor diverse nier- en blaasonderzoeken voor uw kind. Op campus Sint-Jan zijn ook nucleaire onderzoeken mogelijk.

Uroflow en echografie van de blaas

Een uroflowmetrie meet de straal van de urine tijdens het plassen. Hiermee sporen we plasproblemen op, zoals een slechte coördinatie tussen bekkenbodem en blaas, een overactieve blaas en een obstructief plaspatroon.
Voor het onderzoek drinkt uw kind water tot hij/zij een duidelijke plasdrang voelt. Op dat moment mag uw kind plassen op de uroflow. Een uroflowmeter is vergelijkbaar met een gewoon toilet. Na het plassen doen we direct een echografie van de blaas om te controleren hoeveel urine in de blaas is achtergebleven.

Echografie van nieren en blaas

Dit onderzoek gebeurt door de arts op de raadpleging zelf. De arts beweegt met de echografiesonde op de onderbuik en de rug.
Om een goede geleiding van de geluidsgolven tussen de echografiesonde en de huid te bekomen wordt er een gel op de huid aangebracht. De arts volgt het onderzoek op het beeldscherm van het echografietoestel.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Het resultaat wordt onmiddellijk met de ouders besproken.

RX cystografie

Met dit onderzoek wordt de blaas gevisualiseerd, wordt nagegaan of er urine terugvloei van de blaas in de urineleiders is, of er afwijkingen zijn thv de blaaswand en of de plasbuis normaal doorgankelijk is voor urine.

Dit onderzoek vindt plaats op de dienst radiologie.
Er wordt eerst een blaassonde geplaatst, waarlangs contraststof wordt ingespoten in de blaas. Bij kleinere kinderen gebeurt dit op de dienst urologie. Daarna worden röntgenopnames genomen van de onderbuik, waarop de blaas wordt gevisualiseerd.

24u bloeddrukmeting

Hiermee kunnen we gedurende de dag en de nacht de bloeddruk meten in de thuissituatie. Een band komt om de bovenarm met daaraan een draagbare meter. Op geregelde tijdstippen gedurende de dag zal de bloeddruk automatisch worden gemeten. Op die momenten zal de band rond de arm kort worden opgeblazen. Dit kan een wat drukkend of knellend gevoel geven, dat echter snel weer verdwijnt. Gedurende deze 24 uur noteert u de activiteiten van uw kind nauwkeurig, in het bijzonder de uren van slapengaan en ontwaken.

Het voordeel van een 24 uur bloeddrukmeting ten opzichte van een eenmalige bloeddrukmeting op de consultatie is dat de bloeddruk op deze manier in veel normalere omstandigheden en op verschillende tijdstippen kan worden gemeten. Op deze manier wordt vermeden dat stress rondom het doktersbezoek zorgt voor een verhoogde bloeddruk.

Na 24 uur levert u het kastje weer in en worden de gegevens uitgelezen en aan de dokter gegeven ter beoordeling. Hierdoor kan een arts een goed beeld krijgen van de bloeddruk van uw kind.

DMSA Scan (dienst Nucleaire geneeskunde)

Wat is een DMSA-nierscintigrafie?

Er wordt een stof ingespoten in het bloed. Deze stof wordt opgenomen door de nierschors. Zones in de nier waar het normale nierweefsel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door een infectie, gaan de stof in mindere mate opnemen. Omdat de stof een kleine hoeveelheid radioactiviteit draagt, kan ze binnen het lichaam worden opgespoord met een speciale camera, gevoelig voor de uitgezonden straling. Zodoende kan een beeld worden gemaakt van de nieren.

Waarom een DMSA-nierscintigrafie?

DMSA-scintigrafie speelt een rol bij het opsporen of het opvolgen van nierinfecties en bij het opsporen van nierembolen, klonters in de niercirculatie. Soms wordt dit onderzoek gebruikt om na te gaan in welke mate elk van beide nieren bijdraagt tot de totale nierwerking.
Dat de dienst Nucleaire Geneeskunde deel uitmaakt van het Oncologisch Centrum hoeft u niet te verontrusten: veruit de meeste onderzoeken gebeuren voor goedaardige aandoeningen.

Verloop van het onderzoek

Voor een nierscintigrafie hoeft uw kind niet nuchter te zijn.
Voor kleine kinderen gebeurt dit onderzoek via een dagopname. U dient zich op de afgesproken dag en uur aan de opnamedienst in te schrijven.
In het pediatrisch dagziekenhuis wordt door een pediatrisch verpleegkundige een infuus geplaatst. Het is belangrijk dat het kind vóór het onderzoek voldoende drinkt. In het geval van kleine kinderen raden we aan een extra flesje te geven voor het onderzoek.

Nadat het infuus geplaatst werd, begeeft u zich naar de dienst nucleaire geneeskunde. Breng de aanvraagbrief mee die u voor het onderzoek kreeg van de behandelende arts.

Uw kind zal via de katheter in de arm een inspuiting krijgen met een radioactieve stof die ervoor zorgt dat de nieren zichtbaar worden op de scan. Nevenwerkingen van de inspuiting zijn zo goed als onbestaande.

De stof moet drie uren inwerken opdat de nieren voldoende stof kunnen opnemen en waardoor beeldopnamen mogelijk zijn. Er wordt voor uw zoon/dochter in het dagziekenhuis een bedje voorzien in afwachting van het beeldvormingsonderzoek. Het opnemen van deze beelden gebeurt opnieuw op de dienst nucleaire geneeskunde. Het is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten waarbij uw kind zo stil mogelijk moet liggen.

Voorzorgsmaatregelen stralingsbescherming

Ben ik dan radioactief?

Ja. De inspuiting maakt uw kind licht radioactief. De radioactiviteit zal echter spontaan verdwijnen, deels omdat ze vanzelf vermindert, deels omdat de stof wordt uitgescheiden in de urine. Laat uw kind na het einde van het onderzoek voldoende water drinken. Dat helpt om de rest radioactiviteit snel uit het lichaam te verwijderen.

Was de handen met zeep en spoel ze overvloedig met water telkens uw kind naar het toilet is geweest in de loop van de eerste 24 uur na het onderzoek. Spoel dan ook het toilet twee maal door.

Vermijd contact met zwangeren en baby's gedurende 24 uur na het onderzoek.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden met u besproken na ongeveer 1 week op een consultatie met uw behandelend arts.

MAG-3 scan (dienst Nucleaire geneeskunde)

Wat is een renogram?

Er wordt een stof ingespoten in het bloed. Deze stof wordt praktisch volledig opgenomen en uitgescheiden door de nier. Omdat de stof een kleine hoeveelheid radioactiviteit draagt, kan ze binnen het lichaam worden opgespoord met een speciale camera, gevoelig voor de uitgezonden straling. Aan de hand van dit onderzoek kunnen zo afwijkingen in de nierwerking en in de afvloei van urine naar de urineblaas opgespoord worden.

Waarom een renogram?

Een renogam wordt uitgevoerd om stoornissen van de afvloei van urine uit de nier naar de blaas op te sporen en te vervolgen en/of om de bijdrage van de afzonderlijke nieren tot de totale nierwerking in te schatten.

Dat de dienst Nucleaire Geneeskunde deel uitmaakt van het Oncologisch Centrum hoeft u niet te verontrusten: veruit de meeste onderzoeken gebeuren voor goedaardige aandoeningen.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken uur aan op de consultatie pediatrie. Omdat kinderen bij voorkeur aangeprikt worden door een pediatrisch verpleegkundige, wordt er op deze dienst een infuusgeplaatst. Deze katheter zorgt ervoor dat de toediening van de stof, nodig voor het onderzoek, vlot verloopt.

Nadat de katheter geplaatst werd, begeeft u zich naar de dienst nucleaire geneeskunde . Breng de aanvraagbrief mee die u voor het onderzoek kreeg van de behandelende arts.

Voor een renogram hoeft uw kind niet nuchter te zijn. Het is juist zeer belangrijk dat uw kind vóór het onderzoek voldoende drinkt. In het geval van kleine kinderen raden we aan een extra flesje te geven voor het onderzoek.

Net vóór de start van het onderzoek wordt aan uw kind gevraagd de blaas te ledigen.

De radioactieve stof wordt ingespoten in een ader in de arm terwijl uw kind op de onderzoekstafel ligt. De camera bevindt zich onder het kind. Meteen na de inspuiting starten de eerste opnames, die ongeveer een half uur duren en volkomen pijnloos zijn. Na 20 minuten wordt een plasmiddel gegeven, waarna uw kind nog een 15-tal minuten op de onderzoekstafel blijft liggen. Daarna gaat he kind plassen en wordt nog 1 opname gemaakt, die ongeveer 5 minuten duurt.

Voor het volledige verloop van het onderzoek is al gauw drie kwartier nodig. Elke opname kan meteen worden afgebroken mocht uw kind onwel worden of het benauwd krijgen.

Voorzorgsmaatregelen stralingsbescherming

Ben ik dan radioactief?

Ja. De inspuiting maakt uw kind licht radioactief. De radioactiviteit zal echter spontaan verdwijnen, deels omdat ze vanzelf vermindert, deels omdat de stof wordt uitgescheiden in de urine. Laat uw kind na het einde van het onderzoek voldoende water drinken. Dat helpt om de rest radioactiviteit snel uit het lichaam te verwijderen.

Was de handen met zeep en spoel ze overvloedig met water telkens uw kind naar het toilet is geweest in de loop van de eerste 24 uur na het onderzoek. Spoel dan ook het toilet twee maal door.

Vermijd contact met zwangeren en baby's gedurende 24 uur na het onderzoek.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden met u besproken na ongeveer 1 week op een consultatie met uw behandelend arts.

Cr EDTA (dienst Nucleaire geneeskunde)

Wat is een EDTA-nierklaring?

Een stof, EDTA, gemerkt met een minimale hoeveelheid radioactiviteit, wordt ingespoten in het bloed. Deze stof wordt uit het bloed verwijderd door de nieren. Aan de hand van bloedstalen, waarin de overblijvende radioactiviteit wordt gemeten, kan de werking van de nier zeer precies worden gemeten. Het verwijderen van deze stof door de nieren uit het bloed (= nierklaring) is een zeer correcte manier om de algemene nierfunctie te beoordelen.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken uur aan op de consultatie pediatrie. Omdat kinderen bij voorkeur aangeprikt worden door een pediatrisch verpleegkundige, wordt er op deze dienst een infuusgeplaatst. Deze katheter zorgt ervoor dat de toediening van de stof, nodig voor het onderzoek, vlot verloopt.

Nadat de katheter geplaatst werd, begeeft u zich naar de dienst nucleaire geneeskunde . Breng de aanvraagbrief mee die u voor het onderzoek kreeg van de behandelende arts.

Voor de bepaling van de nierklaring moet uw kind nuchter zijn.

De radioactieve stof wordt ingespoten via het infuus. Na de injectie mag een lichte maaltijd (niet vetrijk) genuttigd worden.

De bepaling van de nierklaring zal gebeuren op basis van een aantal bloednamen op vaste tijdstippen. Na de inspuiting wordt bloed afgenomen via een driewegkraantje van het infuus. Er wordt dus niet telkens opnieuw aangeprikt.

De bloedstalen worden dan voorbereid om in een speciale radioactiviteitsteller te meten.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Ben ik dan radioactief?

Ja. De inspuiting maakt u minimaal radioactief. De radioactiviteit zal echter spontaan verdwijnen.

Vermijd contact met zwangeren en baby’s gedurende 24uur na het onderzoek.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden met u besproken na ongeveer 1 week op een consultatie met uw behandelend arts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018