Back to top

Behandelde aandoeningen

  • Aangeboren afwijkingen van de nieren en de urinewegen
  • Plasproblemen (bedplassen, urineverlies overdag, blaasdysfunctie)
  • Herhaalde of gecompliceerde urineweginfecties
  • Nefrotisch syndroom
  • Glomerulonephritis (bijvoorbeeld Henoch Shönlein nephritis, IgA nefropathie)
  • Hoge bloeddruk
  • Nierstenen
  • Acute en chronische nierinsufficiëntie (zonder nood aan nierfunctievervangende therapie)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018