Back to top

Consultatie

Wat brengt u mee naar een raadpleging?

Voor elke raadpleging

Lijst van de thuismedicatie
Zorg ervoor dat u de naam en dosis van alle medicatie die uw kind inneemt of recent heeft ingenomen kent. Breng een lijstje of de medicatie zelf mee.

Resultaten en verslagen van reeds gebeurde onderzoeken/bloednames
Indien er bij uw kind voorgaand reeds onderzoeken in een ander centrum zijn gebeurd, brengt u hiervan de resultaten en/of verslagen mee.

Één van de ouders of voogd vergezelt de patiënt
Indien u uw kind zelf niet kan begeleiden naar de consultatie is het belangrijk dat de begeleider goed op de hoogte is van de huidige en voorgaande problematiek. Indien dit bij uitzondering niet het geval is, is 1 van beide ouders best telefonisch bereikbaar tijdens de consultatie.

Eerste raadpleging

Buikpijnvragenlijst
Indien u voor het eerst op raadpleging komt omwille van langdurige buikpijn, graag thuis de buikpijnvragenlijst reeds invullen en meebrengen naar de raadpleging.

Voedingsdagboek
Indien u voor het eerst op raadpleging komt owv vermoeden van een overgevoeligheidsreactie op voeding, graag thuis al het voedingsdagboek bijhouden en meebrengen naar de consultatie. Graag extra aandacht voor zo correct mogelijk invullen van alle voedingswaren/dranken, stoelgang én alle klachten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 januari 2021