Back to top

Onderzoeken

Longfunctie

Een longfunctieonderzoek geeft ons meer informatie over de luchtwegen. Het leert ons iets over de volumestroom, de luchtwegweerstand en de impact van bepaalde medicijnen op de luchtwegen.
Indien mogelijk, aanvalsmedicatie niet geven 4 uur vóór consultatie.

Procedure

Longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen.
Bij een longfunctietest ademt het kind via een mondstuk in een longfunctieapparaat. Met een klemmetje wordt de neus dichtgehouden om te voorkomen dat er door de neus wordt geademd.
Er zijn verscheidene longfunctietesten mogelijk in functie van de leeftijd en de medewerking van het kind. Longfunctieonderzoek kan ten vroegste vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Een longfunctietest gebeurt meestal vóór en na toediening van een medicijn. Het medicijn dient 15 à 20 min in te werken alvorens de tweede test kan uitgevoerd worden.
Het resultaat van het longfunctieonderzoek wordt onmiddellijk met de arts besproken.

Soorten longfunctieonderzoek

Weerstandsmeting

Vanaf de leeftijd van 3-4 jaar kan een weerstandsmeting uitgevoerd worden indien er voldoende medewerking is van het kind.
Het kind moet rustig in- en uitademen op een normaal ademritme gedurende een 20-tal seconden. 15 minuten na toediening van een bronchusverwijdend medicijn gebeurt er een nieuwe meting.
Dit onderzoek kan nuttige informatie geven bij vb kleuterastma.

Spirometrie

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan een spirometrie uitgevoerd worden. Hierbij wordt de luchtstroom in de luchtwegen bij in- en uitademing gemeten. Na toediening van een bronchusverwijdend medicijn, gebeurt een tweede meting om het effect van deze medicatie op de luchtwegen te kunnen beoordelen.

Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het opsporen en opvolgen van astma.

Spirometrie

Allergietesten

Doel van het onderzoek: opsporen van allergie.

Procedure: allergietesten kunnen gebeuren ahv bloedtesten of huidtesten.

Bloedname

Allergietesten gebeuren via een bloedname indien:

 • een bloedname noodzakelijk is.
 • indien een antihistaminicum ingenomen werd tot 5 dagen vóór de consultatie (onderdrukt namelijk de huidreactie).
 • er eczeem of huidbeschadiging is waardoor huidtesten niet betrouwbaar zijn.

Het resultaat van een bloedtest is niet onmiddellijk gekend.

Huidtesten

Een andere manier om allergieën op te sporen is via huidtesten.

Hiertoe ontvet de verpleegkundige de huid van de voorarm en brengt ze verschillende druppeltjes aan. Deze bevatten een concentraat van een allergeen bijvoorbeeld kattenhaar, huisstofmijt ..... Er wordt steeds een positieve en een negatieve controle aangebracht. De negatieve controle is water. Hierop mag men niet reageren. De positieve controle is histamine. Hierop moet iedereen reageren met roodheid en een papel.
Met behulp van een prikkertje wordt de huid op de plaats van de druppel aangeraakt, waardoor de vloeistof in de huid kan dringen. Na 15 minuten wordt de test afgelezen. Indien er een roodheid ontstaat, betekent het dat er een allergische reactie is ontstaan voor het aangebrachte product. Het resultaat is onmiddellijk gekend.

Filmpje over huidpriktesten bij kinderen

allergietest

Bronchoscopie

Voor een bronchoscopie wordt uw kind steeds opgenomen op het pediatrische dagziekenhuis.

Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij het strottenhoofd en de grote luchtwegen bekeken worden. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt, een flexibele buis met glasvezels en een videocamera die licht en beeld kunnen doorgeven. Hiermee kunnen we kijken of de anatomie van de luchtwegen normaal is, of er abnormaal veel slijmen aanwezig zijn. We kunnen stalen nemen van de slijmen en deze verder onderzoeken.

Voorbereiding

Uw kind moet minimaal zes uur nuchter zijn (niet eten, niet drinken) om braken te vermijden. Als uw kind medicatie neemt, dient u dit op voorhand te bespreken met uw arts, of die medicatie even moet worden stopgezet of gewoon verder mag ingenomen worden. Puffjes mogen ’s ochtends gewoon toegediend worden.
Na opname op de kamer in het dagziekenhuis, wordt bij uw kind een katheter geplaatst. Een katheter is een plastic buisje dat in een ader wordt geplaatst. Bij het plaatsen wordt een prik gegeven. Om de pijn te verzachten, kunt u hiervoor thuis reeds Emla zalf op de prikplaats aanbrengen. Verdere uitleg zal u worden gegeven door de verpleegkundige.
Indien een bloedname dient te gebeuren, zal dit op dit moment ook afgenomen worden.

Uitvoering

Op het ogenblik dat uw kind opgeroepen wordt voor de bronchoscopie, zal hij/zij naar het onderzoekslokaal gebracht worden. U kunt uw zoon of dochter begeleiden.
Uw kind moet tijdens het onderzoek neerliggen op een onderzoekstafel. Er wordt een klein meettoestelletje op een vinger of teen gezet om het zuurstofgehalte in het bloed voortdurend te meten tijdens het onderzoek. Daarnaast worden ook electroden op de borstkas geplaatst om de hartslag te volgen.
De verpleegkundige zal, in overleg met de arts, slaapverwekkende en pijnstillende medicatie toedienen. Dit is niet hetzelfde als een narcose bij een ingreep.
Eens de medicatie is toegediend, zal de arts de ouder vragen de onderzoekskamer te verlaten.

Het onderzoek

Een bronchoscopie duurt gemiddeld vijftien minuten.
De endoscoop wordt via de neus ingebracht en gaat langs de keel en de stembanden naar de grote luchtpijptak. De stembanden en de keel worden hierbij licht verdoofd om de hoestprikkel te verminderen.
Via de scoop kan de anatomie van de luchtwegen en de aanwezigheid van slijmen grondig geïnspecteerd worden. Slijmen worden verzameld voor verder onderzoek in het labo. Vaak gebeurt ook een spoeling van de luchtwegen met fysiologisch water.
Tijdens het onderzoek dient soms extra zuurstof toegediend te worden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt uw kind terug gebracht naar de kamer.
We volgen in het begin nog de hartslag en bloedzuurstofwaarde. Het kan zijn dat uw kind het eerst uur nog wat extra zuurstof nodig heeft.
Door de verdoving zal uw kind nog slaperig, verward en suf zijn.
Het eerste uur mag er geen voeding of drank ingenomen worden omdat de keel verdoofd is. Uw kind zou zich kunnen verslikken.
Na een uur mag uw kind wat water drinken. Als het drinken van water zonder problemen gaat, kunnen we overschakelen op normale voeding.
Als uw kind goed wakker is, iets heeft kunnen drinken en eten, en zich goed voelt, mogen jullie de afdeling verlaten en is de dagopname ten einde.

Het resultaat

Uw arts zal u altijd mondeling een voorlopig resultaat meegeven van wat er gezien is tijdens het onderzoek. Het resultaat van het slijmonderzoek zal 3 tot 7 dagen duren.

Welke risico’s zijn er

De eerste 24 uur na een bronchoscopie kan het hoesten fors toenemen en kan uw kind koorts maken. U mag voor de koorts een koortsdaler geven. Indien de koorts langer dan 24 uur duurt, dient u terug contact op te nemen.
Er kan ook wat heesheid of een blafhoest ontstaan na het onderzoek door zwelling van het slijmvlies. Dit zal spontaan verdwijnen.

Trilhaarbiopsie

Voor een trilhaarbiopsie wordt uw kind steeds opgenomen op het pediatrische dagziekenhuis.

Algemeen

Al onze luchtwegen, van neus en oor tot in de longen, zijn bedekt met een slijmvlies. Op deze slijmvliescellen staan trilharen.
Trilharen werken zoals een borstel. Ze vegen de luchtwegen schoon door slijmen vooruit te bewegen.
Bij sommige kinderen werken de trilharen niet normaal waardoor herhaalde oorontstekingen en longontstekingen ontstaan.
Dit kunnen we opsporen via een trilhaarbiopsie. Een biopsie is de wegname van een klein beetje weefsel voor verder onderzoek.

Procedure

De trilhaarbiopsie wordt door de neus-keel-oor arts uitgevoerd. Bij kinderen vanaf 1 jaar gebeurt dit onderzoek onder een lichte verdoving dmv Kalinox.
Eerst wordt een neusspray aangebracht in de neus. Deze spray zorgt ervoor dat het neusslijmvlies minder zal bloeden na het nemen van de biopsie.
Nadien neemt de neus-keel-oor arts 2 kleine stukjes neusslijmvlies.
Er wordt een watje aangebracht in de neus om nabloeding te vermijden. Dit wordt na 5 à 10 minuten verwijderd.
Het onderzoek van trilharen duurt 2 à 3 maanden en gebeurt in een gespecialiseerd labo in UZ Leuven.

Terug naar huis

Indien geen bijkomende problemen mag uw kind het ziekenhuis verlaten nadat iets gegeten of gedronken heeft en terug goed wakker is.

Kosten

Het totale onderzoek van de trilharen kost 422 euro. Hiervan wordt 320 euro terugbetaald door de mutualiteit. De opleg bedraagt dus 112 euro. Afhankelijk van uw hospitalisatiepolis zal dit bedrag al of niet terugbetaald worden.

Puddingscan

Aan de hand van dit onderzoek wordt er nagegaan of er terugvloei is van de maaginhoud naar de slokdarm (reflux).

Wat moet u weten?

Het onderzoek gaat door op de dienst Nucleaire Geneeskunde.
Vanuit de centrale hal kan u de bordjes "Nucleaire Geneeskunde" volgen.
Indien u met de auto komt rijdt u tot het einde van de hoofdparking. Dan linksaf en opnieuw rechtdoor, richting oncologisch centrum. Aan het oncologisch centrum is er een aparte ingang met aparte parking voorzien. U meldt zich aan bij het secretariaat. Dit onderzoek heeft niets te maken met kanker, maar aangezien er isotopen worden gebruikt, gebeurt dit in een apart deel van het ziekenhuis.

Voor het onderzoek moet uw kind minstens 4 uur nuchter zijn.
U brengt 2 potjes pudding of Petit Gervais mee. Voor een baby brengt u een flesvoeding mee.

Tijdens het onderzoek dient u bij uw kind te blijven. Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos. Het duurt ongeveer een uur. Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, dan meldt u dit voor het onderzoek aan de verpleegkundige.

Verloop van het onderzoek

 • De baby drinkt zijn gewone flesvoeding waaraan het smaakloze isotoop wordt toegevoegd. Het oudere kind eet een pudding, of een andere halfvloeibare voeding (yoghurt, pudding, plattekaas, ...) met daarin het smaakloze isotoop. Dit isotoop maakt de maaginhoud zichtbaar op de foto.
 • De foto's worden meteen na de voeding gemaakt. De verpleegkundige vraagt u om uw kind op een matras te leggen op een onderzoekstafel. Deze matras wordt dan opgeblazen, zodat het de vorm aanneemt van uw kind. Een hoofdkussen en een rol onder de knieholte zorgen ervoor dat uw kind comfortabel ligt. Veel kinderen vallen hierdoor in slaap.
 • De camera, het toestel dat de foto's maakt, wordt nu boven de maagstreek en slokdarm geschoven. Hij komt gedeeltelijk boven het gezicht van het kind, wat voor uw kind beangstigend kan zijn.
 • De opnamen kunnen nu beginnen. De camera wordt niet meer verplaatst en maakt geen lawaai. De opnamen duren 1 uur. Het is van belang dat het kind zo stil mogelijk blijft liggen gedurende deze tijd. Vooral voor jonge kinderen is dit soms moeilijk, maar u kan als ouder helpen om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat kan u zelf doen?

 • Om de wachttijd voor het onderzoek te vullen brengt u best wat speelgoed mee.
 • Door de baby de dag van het onderzoek vroeger te wekken of door hem of haar uit zijn/haar slaap te houden kan het gebeuren dat hij/zij tijdens het onderzoek spontaan in slaap valt.
 • Een fopspeen of knuffel kunnen helpen om het kind te troosten of om in slaap te vallen.
 • Bij jonge kinderen overwint de angst het meestal op de gewone nieuwsgierigheid. Vertel daarom vooraf hoe het onderzoek zal verlopen en wat het kind zal zien.
 • Laat uw kind tijdens het onderzoek merken dat u erbij bent, door het te strelen of door ermee te praten.
 • Muziek of een verhaal kunnen helpen om rust te brengen. In de onderzoekskamer zijn een Cd-speler, Cd's en voorleesboeken aanwezig..
 • Toon dat u meeleeft met het kind en blijf zelf rustig. Er is altijd een verpleegkundige in de buurt om vragen aan te stellen of uw onrust mee te delen..
 • Prijs het kind nadien, hoe dan ook!
 • Breng iets mee voor het kind om na het onderzoek te eten.

Zweettest

Bij aanhoudende longproblemen doen we een zweettest. Zo kunnen we mucoviscidose uitsluiten en een diagnose stellen. De zweettest is een pijnloos onderzoek en gebeurt op de consultatie Kinderziekten.

De zweettest is een pijnloos onderzoek die doorgaat op de consultatie kindergeneeskunde.
De verpleegkundige ontvet de voorarm met ether. Daarna worden 2 natte compressen aangebracht (1 met pilocarpine en 1 met zwavelzuur). Op elk compres wordt een metalen plaatje aangebracht. Op die manier wordt de zweetproductie gestimuleerd.
Om het zweet te verzamelen, wordt vervolgens een kompres aangebracht op de bovenkant van de voorarm met een verband er rond. Daarom is gemakkelijke en loszittende kledij aangeraden.
Na 20 à 30 min. wordt het kompres verwijderd en wordt het verzamelde zweet in het labo onderzocht.
Hou er rekening mee dat het onderzoek twee uur kan duren. U mag de volgende dag om 11 uur bellen voor het resultaat.
Zweettest

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30 juli 2020