Back to top

Behandelde aandoeningen

 • Groei: grote of kleine gestalte
 • Puberteit: vroege of late puberteit
 • Schildklierproblemen
 • Bijnierproblemen
 • Obesitas
  • Anorexia nervosa en andere eetstoornissen
  • Stoornissen in de lipidenhuishouding, botmineralisatie
  • Ambulant revalidatieprogramma: Expeditie Josse
   • Programma bestaande uit 12 sessies
   • Kinderen met een obesitasproblematiek worden multidisciplinair opgevolgd door (revalidatie)arts(en), klinisch psycholoog, sociale dienst, diëtiste, kinesitherapeut en ergotherapeut. 
   • Elke week minstens 1 uur beweging/kennismaking met zinvolle vrijetijdsbesteding (kinesitherapeut/ergotherapeut) in combinatie met een andere discipline (diëtist/klinisch psycholoog). 
   • Niet enkel gericht op stabiliseren of verminderen van het gewicht. De focus ligt ook op gedragsverandering: gezonder eten, meer bewegen en vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. 
   • Programma gaat telkens door op woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur (aanmelding gebeurt steeds via de kinderarts). 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 mei 2022