Back to top

Consultaties

In principe komen u en uw kind om de drie maanden naar ons team voor een controle. Natuurlijk kunnen jullie, als het nodig is, ook eerder een afspraak maken. Bijvoorbeeld met onze:

  • Diabetesverpleegkundige
  • Diëtiste
  • Kinderarts 
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog

De algemene controle

Tijdens de algemene controle vraagt de kinderarts hoe het met uw kind gaat en of de bloedsuikers goed geregeld zijn. De arts doet ook een lichamelijk onderzoek, hij kijkt naar gewicht en lengte en controleert de spuitplaatsen. Ook kijkt de arts of het nodig is om de insulinedosering aan te passen.

Jaarlijkse controle

Eén keer per jaar doet de kinderarts een uitgebreid bloed-, oog- en urineonderzoek. Ook bij deze jaarlijkse controle vindt de dokter het prettig te horen hoe het met uw kind gaat en of er nog vragen zijn.

Tussentijds

Tussen de controles door hebben jullie contact met de diabetesverpleegkundige en de diëtiste. Samen meten jullie de HbA1c, bespreken jullie de technieken, het dagelijkse voedingspatroon en de dagelijkse activiteiten van uw kind.

De diabetesverpleegkundige en de diëtiste

  • meten van je HbA1c
  • technieken bespreken
  • dagdagelijks voedingspatroon en activiteiten bespreken
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18 juni 2021