Back to top

Voorstelling

In de juiste handen op onze dienst Kindergeneeskunde:

Kindergeneeskunde

De dienst kindergeneeskunde op campus Sint-Jan te Brugge biedt volgende zorgprogramma’s aan:

Ook de opvolging van de pasgeborenen op de materniteit gebeurt door de kinderartsen.

Er is een intensieve samenwerking met andere disciplines binnen het ziekenhuis, zoals neonatologie, algemene kinderheelkunde, dermatologie, urologie, NKO, radiologie, kinderanesthesie en intensieve zorgen, maar ook laboratoriumgeneeskunde en de dienst spoedgevallen. Verder kunnen we beroep doen op een multidisciplinair pediatrisch team, bestaande uit gespecialiseerde kinesisten, diëtisten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze paramedici worden ook op de verschillende subdisciplines ingezet in de behandeling en begeleiding van onze patiënten.

Geneeskundestudenten kunnen op de dienst pediatrie stage lopen en er worden ook arts-specialisten in de kindergeneeskunde opgeleid in overleg met verschillende universitaire ziekenhuizen.

Artsen kindergeneeskunde
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10 februari 2023