Back to top

Hospitalisatie

Alle kinderen (tot 15 jaar) die overnachten in het ziekenhuis worden opgenomen op onze Kinderafdeling, verpleegeenheid E1 (route 1400)

Waar en wanneer meldt u zich aan?

Bij een geplande opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de opnamedienst. Inschrijven gebeurt met de kids-ID/ identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk aan de inkom van het nieuw gebouw achteraan de parking. Indien u nog geen identiteitskaart bezit is het ook noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de inschrijvingskiosk waar u de keuzemogelijkheid ‘ik heb geen identiteitskaart’ zal kunnen aanduiden. U krijgt een volgnummer voor onthaalbalie 2, waar de receptioniste de inschrijving zal voltooien. Voorzie hiervoor extra tijd. Daarna begeeft u zich naar het pediatrische dagziekenhuis (route 1450).
Eenmaal ingeschreven, begeeft u zich naar de verpleegafdeling E1, route 1400. Op de verpleegeenheid meldt u zich aan in het bureau van de verpleegkundige. De nieuwe onthaalbalie is open van 7.00 tot 17.30 uur (tijdens de weekdagen). Na 17.30 uur kan je terecht bij de centrale onthaalbalie (via de hoofdingang van het ziekenhuis). 


Kamer ouder-kind

Op onze kinderafdeling bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een ouder-kind kamer, in de mate van beschikbaarheid. Dit houdt in dat u ervoor zorgt dat er dag én nacht een meerderjarige bij uw kind aanwezig is gedurende de volledige ziekenhuisopname.
Om organisatorische redenen kan er slechts 1 persoon bij het kind blijven overnachten.
Bij overnachting van de begeleider is automatisch een ontbijt inbegrepen. Middagmaal en avondmaal kunnen besteld worden maar worden afzonderlijk aangerekend. De prijzen van zowel overnachting met ontbijt, als andere maaltijden krijgt u door de opnamedienst bij het inschrijvingsmoment.
Indien u niet in de mogelijkheid bent om bij uw kind te overnachten of indien er geen kamers ouder-kind beschikbaar zijn, willen wij u graag verzekeren dat ons team er garant voor staat uw kind met de beste zorgen te omringen.

 

Zaaltoer

Uw kind wordt toegewezen aan uw behandelende arts . Deze arts neemt ook de eindbeslissing over therapie, aanpassingen, uit te voeren onderzoeken en ontslag.
Elke week is één van de kinderartsen verantwoordelijk voor de zaaltoer. Dit is niet altijd uw behandelende arts.
Na de zaaltoer is er overleg tussen alle kinderartsen over alle opgenomen kinderen. Zo wordt informatie over uw kind besproken met uw kinderarts.

 

 Een onderzoek of operatie onder algemene verdoving

Voorbereiding vóór de opname:

U kunt u uw kind hierop voorbereiden door bijvoorbeeld thuis samen het verhaal ‘Naar de slaapdokter’ te lezen of naar dit filmpje te kijken. Na de ingreep kunt u er samen nog eens in terugkijken en er met uw kind over praten. Een deel van de angst vóór en na de ingreep kan hierdoor opgevangen worden.
Zorg voor een goede hygiëne bij uw kind op de dag van de opname. Zorg dat uw kind een bad of douche neemt en poets de tanden (geen water inslikken). Zorg ook dat lang haar in een staart zit en dat uw kind geen oorringen, juwelen of nagellak draagt.
Nuchter zijn (niet eten, niet drinken)
Dit betekent dat uw kind op de dag vóór de ingreep vanaf middernacht niet meer mag eten én drinken. Tenzij dit anders afgesproken werd met uw behandelende arts.
Voor baby's tot en met 1 jaar gelden andere regels. Zij mogen hun laatste fles- of borstvoeding beëindigen om 4 uur 's morgens bij een ingreep in de voormiddag; om 8 uur 's morgens bij een ingreep in de namiddag.
Nuchter zijn is belangrijk omdat hiermee de terugvloei van de maaginhoud naar de luchtpijp en longen vermeden wordt. Indien uw kind toch iets gegeten of gedronken heeft na het afgesproken tijdstip, moet u dit melden om verwikkelingen te voorkomen. Het is mogelijk dat de ingreep dan wordt uitgesteld, naar een andere dag of later op de dag.
Wij raden u als ouder aan om zelf wel te ontbijten. Dit als extra steun op deze vermoeiende dag.
Ziek?
Is uw kind ziek of voelt het zich niet lekker? Heeft het bijvoorbeeld meer dan 38 graden koorts, last van zware hoest, diarree, braken of rode huiduitslag? Dan stellen we de ingreep misschien uit tot uw kind genezen is. Datzelfde geldt als uw kind tot 3 weken voor de opname een kinderziekte (zoals windpokken, mazelen en bof) had. Neem hierover contact op met het secretariaat van uw behandelend arts voordat u naar het ziekenhuis komt.

Verloop van de dag:

Bij aankomst op het pediatrische dagziekenhuis stelt de verpleegkundige u een aantal vragen, meet en weegt uw kind en neemt de temperatuur op. Eventueel krijgt uw kind dan ook een pijnstiller. Dit is afhankelijk van de duur en het soort ingreep en de inwerkingstijd.

Toedienen van volledige verdoving (anesthesie)

De operatiekamer belt de verpleegkundige om te vertellen wanneer uw kind in het operatiekwartier wordt verwacht. Een brancardier begeleidt u en uw kind samen naar het operatiekwartier. Daar blijft u nog even wachten, in de kinderwachtzaal. Bij het inleiden van de algemene verdoving (anesthesie) kan indien gewenst en in overleg met de chirurg of anesthesist een van de ouders daarbij aanwezig zijn. In dat geval moet u speciale kledij aantrekken. De anesthesist brengt samen met een anesthesieverpleegkundige uw kind in slaap.

Kinderen tot 10 jaar worden meestal met een masker in slaap gebracht.

Oudere kinderen krijgen een verdoving via een infuus. Voor het plaatsen van de infuusnaald brengen we eerst - indien hier tijd voor is - op de kinderafdeling de verdovende Emla-zalf aan op de handen of armplooi. Deze zalf moet een uur inwerken.

Anesthesie heeft verschillende effecten. Anesthesie laat uw kind slapen, werkt als pijnstiller en als spierontspanningsmiddel.

Blijf kalm

Het is normaal dat u zenuwachtig bent als uw kind een ingreep ondergaat en wanneer uw kind in slaap wordt gebracht. Laat dit echter niet te veel merken aan uw kind. U bent degene waarop het kind steunt. Praat rustig en zachtjes tegen uw kind en houd zijn/haar hand vast.

Reactie op anesthesie

Sommige kinderen kunnen onrustig reageren op anesthesie. Ze kunnen slaan met armen of benen, met de ogen draaien of de ogen openhouden. Ook kunnen ze bleek worden, hoesten of ademen.
U hoeft hierover niet ongerust te zijn. Dit hoort bij de anesthesie en gaat weer voorbij.

Tijdens de operatie

Tijdens en na de ingreep bewaken de anesthesist en medewerkers voortdurend de belangrijke lichaamsfuncties van uw kind. Uw kind blijft tijdens de hele ingreep aangesloten op bewakingsapparatuur. Hij of zij zal een onder andere een knijper op een vinger krijgen om het zuurstofgehalte in het bloed te meten en stickers op de borst om de hartslag te volgen.

De operatie zelf kan u niet bijwonen. Als uw kind in slaap is, gaat u terug naar het pediatrisch dagziekenhuis. U wacht hier op de terugkeer van uw kind. Het wachten lijkt soms lang. De ene operatie duurt ook langer dan de andere. Neem een tijdschrift of boek mee om de wachttijd draaglijk te maken. U kan ook even een koffie of thee drinken in de koffiehoek op de verpleegeenheid of een broodje halen in het restaurant.

Zodra de ingreep voorbij is, wordt uw kind naar de ontwaakruimte gebracht. Als uw kind goed wakker en stabiel is, wordt uw kind terug naar de het dagziekenhuis gebracht. Het is mogelijk dat uw kind nog wat misselijk of slaperig is. Gun uw kind de nodige rust en wacht daarom met bezoek of televisie tot uw kind voldoende uitgerust is. Mocht uw kind misselijk blijven of pijn krijgen, meld dit dan aan de verpleegkundigen. Zij bekijken in overleg met de arts wat ze hieraan kunnen doen. Ook keelpijn en een droge mond kunnen voorkomen en gaan vanzelf over. Na een kijkoperatie kan uw kind wat last krijgen van schouderpijn. Ook dit gaat spontaan terug over.

Indien uw kind goed wakker en niet misselijk is, zal de verpleegkundige geleidelijk aan drinken en voeding opstarten. Na amandel- of poliepwegname, bij schisis en bij ingrepen aan het maagdarmstelsel moeten kinderen langer nuchter blijven. Start niets op eigen initiatief.

Wachten op terugkomst

De operatie zelf kan u niet bijwonen. Als uw kind in slaap is, gaat u terug naar het pediatrisch dagziekenhuis. U wacht hier op de terugkeer van uw kind. Het wachten lijkt soms lang. De ene operatie duurt ook langer dan de andere. Neem een tijdschrift of boek mee om de wachttijd draaglijk te maken. U kan ook even een koffie of thee drinken in de koffiehoek op de verpleegeenheid of een broodje halen in het restaurant.

Ontwaak

Zodra de ingreep voorbij is, wordt uw kind naar de ontwaakruimte gebracht. Als uw kind goed wakker en stabiel is, wordt uw kind terug naar de het dagziekenhuis gebracht. Het is mogelijk dat uw kind nog wat misselijk of slaperig is. Gun uw kind de nodige rust en wacht daarom met bezoek of televisie tot uw kind voldoende uitgerust is. Mocht uw kind misselijk blijven of pijn krijgen, meld dit dan aan de verpleegkundigen. Zij bekijken in overleg met de arts wat ze hieraan kunnen doen. Ook keelpijn en een droge mond kunnen voorkomen en gaan vanzelf over. Na een kijkoperatie kan uw kind wat last krijgen van schouderpijn. Ook dit gaat spontaan terug over.

Indien uw kind goed wakker en niet misselijk is, zal de verpleegkundige geleidelijk aan drinken en voeding opstarten. Na amandel- of poliepwegname, bij schisis en bij ingrepen aan het maagdarmstelsel moeten kinderen langer nuchter blijven. Start niets op eigen initiatief.

Terug naar huis

Het ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de behandelend arts gepland.
Overhaast u niet om de afdeling te verlaten. Bespreek met de verpleegkundige het vertrekuur. De verpleegkundige vervult de nodige administratie.
Indien er medicatie wordt voorgeschreven, volg dit voorschrift dan correct op.
Het kan zijn dat uw kind de eerste dagen nog wat onder de indruk is van de ziekenhuisopname. Geef uw kind de nodige tijd en rust om te herstellen.

 

Post

Ons adres:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Campus Brugge
Naam kind
E1 Kamernummer …
Ruddershove 10
8000 Brugge

U kunt ook een digitale wenskaart versturen via de website van het ziekenhuis.
Deze kaarten worden dagelijks persoonlijk bezorgd.

 

Spelbegeleiding en klas

Een pedagoge en leerkracht zijn verantwoordelijk voor de klas. Ze proberen ervoor te zorgen dat de normale ontwikkeling van het kind/de jongere zoveel mogelijk wordt verder gezet.
De klas is een ingerichte ruimte verbonden met de kinderafdeling waar patiënten, afhankelijk van hun toestand, met aangepast materiaal kunnen spelen, knutselen, lezen en leren. De leerkracht kan, in afspraak met de thuisschool, de leerstof bijhouden of de toetsen afnemen. Indien reeds Bednet werd geïnstalleerd in de thuisklas van uw kind, kan dit vanop de afdeling verder gevolgd worden. 

Leesboeken, stripverhalen en playstations kunnen gratis geleend worden uit de bibliotheek verbonden met de klas.
Er is ook een aanbod  gezelschapsspelen (te vragen aan de verpleegkundigen).

Voor kinderen die langdurig afwezig zullen zijn op school, kan er een traject voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en bednet opgestart worden. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 oktober 2020