Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

Onze kinderartsen volgen regelmatig (inter)nationale symposia en congressen over pediatrie in het algemeen en over verschillende subdisciplines in de behandeling van kinderziekten. Daarbij geven we met grote regelmaat zelf ook voordrachten en posterpresentaties. We werken daarnaast regelmatig mee aan belangrijke (inter)nationale publicaties over pediatrie.

Opleiden

Geneeskundestudenten kunnen op de dienst Kinderziekten stage lopen. Ook leiden we arts-specialisten in de kindergeneeskunde op. Dat doen we in overleg met verschillende universitaire ziekenhuizen.

Voor meer informatie over onze wetenschappelijke activiteiten kan u terecht op www.azlink.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018