Back to top

Hospitalisatie

Alle kinderen (tot 16 jaar) die overnachten in het ziekenhuis worden opgenomen op onze Kinderafdeling, verpleegeenheid E2 (route 204)

Waar en wanneer meldt u zich aan?

Bij een geplande opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de opnamedienst. Inschrijven gebeurt met de kids-ID/ identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk aan de inkom van het ziekenhuis. Indien u nog geen identiteitskaart bezit is het ook noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de inschrijvingskiosk waar u de keuzemogelijkheid ‘ik heb geen identiteitskaart’ zal kunnen aanduiden. U krijgt een volgnummer voor de onthaalbalie, waar de receptioniste de inschrijving zal voltooien. Voorzie hiervoor extra tijd. Daarna begeeft u zich naar het pediatrische dagziekenhuis (route 204).

Op de verpleegeenheid meldt u zich aan in het bureau van de verpleegkundige.

Kamer ouder-kind

Op onze kinderafdeling bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een ouder-kind kamer, in de mate van beschikbaarheid. Dit houdt in dat u ervoor zorgt dat er dag én nacht een meerderjarige bij uw kind aanwezig kan zijn gedurende de volledige ziekenhuisopname. Bekijk hier de brochure rooming-in.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om bij uw kind te overnachten of indien er geen kamers ouder-kind beschikbaar zijn, willen wij u graag verzekeren dat ons team er garant voor staat uw kind met de beste zorgen te omringen.

Zaaltoer

Uw kind wordt toegewezen aan uw behandelende arts . Deze arts neemt ook de eindbeslissing over therapie, aanpassingen, uit te voeren onderzoeken en ontslag.
Elke week is één van de kinderartsen verantwoordelijk voor de zaaltoer. Dit is niet altijd uw behandelende arts.
Na de zaaltoer is er overleg tussen alle kinderartsen over alle opgenomen kinderen. Zo wordt informatie over uw kind besproken met uw kinderarts.

Een onderzoek of operatie onder algemene verdoving

 

Naar huis

Het ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de behandelend arts gepland.
Overhaast u niet om de afdeling te verlaten. Bespreek met de verpleegkundige het vertrekuur. De verpleegkundige vervult de nodige administratie.
Indien er medicatie wordt voorgeschreven, volg dit voorschrift dan correct op.
Het kan zijn dat uw kind de eerste dagen nog wat onder de indruk is van de ziekenhuisopname. Geef uw kind de nodige tijd en rust om te herstellen.

Post

U kan uw kind een digitale wenskaart sturen, deze kaart wordt persoonlijk bezorgd bij de patiënt.

Spelbegeleiding en klas

‘De Cabine’ is een ingerichte ruimte op de kinderafdeling waar patiëntjes, afhankelijk van hun toestand, met aangepast materiaal kunnen spelen, knutselen, lezen en leren. Alle speelgoed, leesboekjes, dvd’s, videocassettes en spellen kan u gratis lenen. De klas is open tussen 8:30-12:30 en 13:00-17:00 uur. Alleen kinderen zonder besmettelijke aandoening kunnen in de klas terecht. In alle andere gevallen verzorgen we spelbegeleiding en spelmateriaal op de kamer.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 juli 2019