Back to top

HARTHEELKUNDE

De dienst Hartheelkunde (hartchirurgie, soms ook wel cardiopulmonale, cardiothoracale of thoraxchirurgie genaamd) staat in voor patiënten met hartklachten bij wie, na een grondige evaluatie door de verschillende specialisten van het hartteam, een heelkundige ingreep aangewezen blijkt.

Uw huisarts is meestal het eerste aanspreekpunt. Die zal de eerste richtinggevende diagnose stellen, maar vaak zijn hartklachten onduidelijk. Dan dringt gespecialiseerd onderzoek zich op.

Het is de cardioloog (hartspecialist) of pneumoloog (longarts) die dan de aanvullende onderzoeken zal uitvoeren. Is het nog steeds niet duidelijk om welke indicatie het gaat, dan volgt een bespreking in een multidisciplinair team met cardiologen (voor de patiënten met hartproblemen) of met longartsen (voor patiënten met longproblemen) of met vaatchirurgen (voor patiënten met vaatproblemen).

Tijdens deze multidisciplinaire besprekingen analyseren de verschillende specialisten uw ziektegeval en de resultaten van alle onderzoeken grondig. Ze bespreken deze en stellen een geschikte behandeling voor. Pas dan, indien dit team van mening is dat u met een heelkundige ingreep gebaat zou zijn, komt u bij de hartchirurg terecht.

Via uw huisarts, cardioloog of ander verwijzend specialist, kunt u bij een van de hartchirurgen een afspraak laten maken, indien hiertoe aanleiding is. Onze secretaresses begeleiden u hierbij, net als bij uw controle-afspraken op onze polikliniek na uw operatie.

Op de afdeling Hartheelkunde zijn momenteel drie stafchirurgen en één algemeen chirurg werkzaam. Twee secretaresses voorzien in de administratieve ondersteuning, terwijl het verplegend personeel in de operatiezalen, op de verpleegafdelingen en de ICU niet dagelijks, minuut na minuut instaat voor de goede zorgen.

Ons werk, ons hart

De hartchirurg zal de chirurgische behandeling uitvoeren na een uitgebreide bespreking met u. Tijdens de ingreep is de hartchirurg slechts een van de belangrijke pionnen. Ook de operatieverpleegkundige, de perfusionist, de anesthesist en de intensivist spelen een essentiële rol. Tot slot leveren de verpleegkundigen op de intensieve zorgen en de verpleegafdeling hun onmisbare bijdrage om tot succes te komen. We oefenen onze taken gezamenlijk uit met kennis, kunde en toewijding en elk van onze teamleden draagt de verantwoordelijkheid voor onze chirurgische patiënten.

Wachttijden

Wij hebben geen wachttijden voor hartoperaties, in tegenstelling tot sommige van de ons omringende landen. Dit heeft alles te maken met een uitstekende planning, de aangeboden patiënten en verrichte ingrepen optimaal in balans houden en over voldoende operatiecapaciteit en bedden op de afdeling Intensieve Zorgen kunnen beschikken. De ondersteuning door een dynamisch team van secretaresses, verpleegkundigen, anesthesisten en intensivisten die werkuren secundair stellen aan de primaire taak om mensen te helpen, is ook heel belangrijk hierbij.

Nieuwe operatiezalen

Sedert januari 2021 beschikt de dienst Hartheelkunde over 3 splinternieuwe operatiekamers waarvan één hybride kamer. Alle zalen zijn uitgerust met de meest moderne technologische mogelijkheden die ons toelaten u nog beter en adequater te kunnen behandelen.

nieuwe operatiezaal

Opmerkingen

Wij proberen tijdens het gehele behandelingsproces maximale aandacht te besteden aan de patiënt en zijn of haar ziekte. Dit vergt een enorme inzet en verantwoordelijkheid van alle betrokken disciplines en personen. Het gaat daarbij niet enkel om de technische of puur medische aspecten, maar ook om de persoonlijke, menselijke kant van het geheel. Omdat we beseffen dat het beste nog niet goed genoeg is voor de patiënt, maar we ons anderzijds ook realiseren dat we slechts mensen zijn, staan we volledig open voor serieuze en opbouwende kritiek.

Hebt u, naar aanleiding van uw bezoek, verblijf of behandeling een opmerking, dan stellen we het op prijs hiervan op de hoogte gesteld te worden. We zullen op discrete wijze met uw informatie omgaan, er lessen uit proberen te trekken en trachten toekomstige problemen te voorkomen met als doel de globale zorg voor de patiënt te verbeteren. Gaat het om een klacht dan kunt u dit best eerst bespreken met uw behandelende arts. Daarna kan u eventueel contact opnemen met de ombudspersoon, die een onafhankelijke rol vervult. Deze zal u bijstaan bij de afhandeling van uw klacht. U kunt de ombudspersoon bereiken op 050 45 20 41 of via ombudsdienst.brugge@azsintjan.be.

Rechten en plichten

Volgens de wet heeft u als patiënt niet alleen rechten, maar draagt u ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken.
Dit alles is prachtig samengevat en inzichtelijk gemaakt in deze brochure: Een uitnodiging tot dialoog - wet rechten van de patiënt

PLICHTEN VAN DE PATIENT 

Wanneer de arts in overleg met u het noodzakelijk vindt dat er bepaalde onderzoeken of behandelingen worden verricht, wordt op uw medewerking gerekend. U bent verplicht de arts volledige en correcte informatie te geven zodat deze een juiste diagnose kan stellen en u een optimale behandeling kan bieden.

INZAGE IN HET MEDISCH DOSSIER 

De arts noteert in het medisch dossier de gegevens die betrekking hebben op uw ziektebeeld en behandeling. Enkel zij die betrokken zijn bij uw behandeling hebben inzage in deze gegevens en ze moeten daar strikt vertrouwelijk mee omgaan. Als patiënt hebt u recht het medisch dossier in te kijken en als u wilt kunt u er tegen een vergoeding van de kosten een copie van krijgen. Als u vindt dat bepaalde zaken verkeerd zijn weergegeven, kunt u dit het best bespreken met uw arts.

Wat kost uw hartoperatie

Voor alle prestaties van medische, medisch-technische en paramedische aard die aangerekend worden bij uw ingreep zullen de officiële tarieven van de ziekteverzekering toegepast worden (geldig op datum van uw opname).

Indien u bij een ziekenfonds aangesloten bent, betaalt u enkel nog de remgelden en de supplementen van uw verblijf. De overige kosten zullen wij rechtstreeks vorderen van uw ziekenfonds.

Aangezien de artsen geconventioneerd zijn, zullen zij zich beperken tot het aanrekenen van (100%) ereloonsupplementen enkel indien u kiest voor een opname in een eenpersoonskamer.

Bij een kamerkeuze van 2 worden er geen extra ereloonsupplementen aangerekend.

Het ziekenhuis heeft ook 'overeenkomsten' met sommige hospitalisatieverzekeringen, zodat de oplegfactuur ook rechtstreeks aan de bijkomende verzekering kan aangeboden worden (meer info kan u vernemen via de kasdienst op telefoonnummer : 050 45 20 68).

Voor uitgebreidere informatie kan u ook de link 'Tarieven' nalezen.

Bezoektijden verpleegafdeling

Raadpleeg hier de bezoekregeling

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21 september 2023