Back to top

Behandelde aandoeningen

De operaties binnen het specialisme hartheelkunde omvatten:

  • Operatieve ingrepen aan het hart, zoals:

- Omleidingsoperaties van kransslagaders
- Klepreparaties of –vervangingen
- Combinaties van klep- en bypassoperaties
- Correcties aan uitstulpingen van de hartspier (aneurysma)

  • Operaties aan thymus en mediastinum (eventueel in combinatie met hartoperaties) voor tumoren, ontstekingen, aangeboren of andere afwijkingen
  • Operatieve correcties of vervangingen van bepaalde delen van de grote lichaamsslagader (aorta) in de borstkas en/of buik, meestal voor verwijdingen (aneurysma) of voor inwendige verscheuringen (dissectie), al of niet in combinatie met andere ingrepen aan het hart
  • Ingrepen aan het pericard (hartzakje)
  • Ingrepen om het hartritme te herstellen
  • Pacemaker- en defibrillatorimplantaties (ook verwisselen of verwijderen ervan)
  • Implantaties van hartondersteunende pompen zoals IABP (intra-aortale ballonpomp)
  • Ingrepen aan de longslagader of zijn vertakkingen
  • Ingrepen voor aandoeningen aan de bloedvaten naar de hersenen voor vernauwingen (stenoses), verwijdingen of andere, al of niet in combinatie met ingrepen aan het hart
  • Combinaties van bovenstaande
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018