Back to top

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt het moeder- en babyvriendelijk beleid zoveel mogelijk gerespecteerd:

  • uw partner wordt bij het hele gebeuren nauw betrokken en mag aanwezig zijn tijdens de ingreep
  • moeder en kind worden niet van elkaar gescheiden, tenzij op medische indicatie
  • de vroedvrouw blijft u ondersteunen gedurende de volledige ingreep en tijdens uw verblijf in de ontwaakzaal
  • net als bij een vaginale bevalling wordt de baby onmiddellijk huid op huid bij de moeder gelegd
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018