Back to top

Voorstelling

Op campus Sint-Jan biedt het departement Gynaecologie, Verloskunde en Fertiliteit aan iedereen gespecialiseerde kwaliteitsvolle zorg, waarbij de patiënte centraal staat.

Binnen ons team van 7 gynaecologen hebben we elk onze speciale interesse in een deelgebied van onze discipline. In elk deelgebied krijgen we de ondersteuning van toegelaten artsen, die volgens dezelfde kwaliteitsnormen werken. We vormen een hecht team met onze assistenten gynaecologie in opleiding, vroedvrouwen en verpleegkundigen en kunnen daarnaast terecht bij de maatschappelijk werkers, psychologen, kinesisten en andere paramedische en ondersteunende diensten. Bij complexe ziektebeelden vragen we ook collega-artsen van andere specialiteiten om advies. Tussen de verschillende ziekenhuisdiensten is er een vlotte onderlinge samenwerking met een gemeenschappelijk dossier.

Wekelijkse houden we een multidisciplinair overleg, zowel over patiënten als over wetenschappelijke onderwerpen.
Met het oog op een goede verdere professionele opvolging in de thuissituatie, informeren we ook de huisarts en/of verwijzer.
Op deze manier doen we er alles aan om u de beste zorg aan te bieden. We staan 24 uur op 24 voor u klaar met een goed uitgebouwd wachtsysteem.
We streven een respectvolle arts-patiëntenrelatie na en zijn steeds bereid onopgeloste vragen te beantwoorden.
Over elke subspecialiteit bieden we informatie met de nodige informatiebrochures.

Bij je eerste consultatie krijg je als aanstaande ouder de map 'Zwangerschapsbegeleiding' met daarin de belangrijkste informatie, prakische tips en adviezen. Meteen ook een handige map waarin je zelf alles kan bijhouden. Bekijk hier al digitaal de map over zwangerschapsbegeleiding.

 

Gynaecologie = vrouwenziekten

 • Algemene gynaecologie, kindergynaecologie
 • Menopauzekliniek
 • Borstkliniek : kwaadaardige gezwellen in de borst worden uitvoerig besproken in de MOC-vergadering (multidisciplinair overleg consult), samen met de oncologen, radiotherapeuten, radiologen , anatoompathologen (microscopisch onderzoek) en verpleegkundigen
 • Kwaadaardige gezwellen van het kleine bekken (baarmoederhals, baarmoeder, eierstokken, vulva)
 • Urogynaecologie : Urine-incontinentie (urineverlies) en verzakking van de blaas, baarmoeder en darm
 • Buikoperaties, kijkoperaties en robotchirurgie voor wegname van de baarmoeder, eierstokken, endometriose (chocoladecysten), vruchtbaarheidsbehandeling
 • Kijkoperatie in de baarmoeder met of zonder verdoving voor de diagnose na implantatiefaling bij fertiliteitsbehandeling, endometriumpoliepen, vleesbomen of vergroeiingen
 • Andere operaties noodzakelijk voor uw gezondheid

Verloskunde

 • Advies VOOR de zwangerschap
 • Opvolgen van normale en hoogrisicozwangerschappen
 • Prenatale diagnose, met name vlokkentesten, vruchtwaterpuncties en expertise-echografie (na verwijzing van uw gynaecoloog)
 • Gespecialiseerd advies door geneticus
 • Arbeid, bevallingen en opname op de materniteit in een baby- en moedervriendelijk ziekenhuis (BFHI-label)
 • Moederzorg: website moederzorg.be : samenwerking met de huisarts, zelfstandige vroedvrouw, kraamhulp en Kind en Gezin voor postnatale zorg
 • Zorg voor de pasgeborene: hiervoor verwijzen we u door naar de kinderarts
 • MIC Brugge (Maternal Intensive Care) = West-Vlaams referentiecentrum voor risicozwangerschappen en NIC-centrum (Neonatale Intensive Care-centrum): in samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge

Fertiliteit

CRG-Brugge-Kortrijk = Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

 • Website www.fertiliteitbrugge.be
 • Diagnostische onderzoeken bij man en vrouw
 • Medicamenteuze en operatieve behandeling van verminderde vruchtbaarheid
 • Behandeling door ovulatie-inductie, inseminatie, IVF en ICSI, TESA-ICSI
 • Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) Brugge-Kortrijk is een West-Vlaamse samenwerking tussen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Groeninge Kortrijk
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23 juni 2023