Back to top

Pre-natale consultatie

U bent in blijde verwachting en u verlangt naar een optimale begeleiding van uw zwangerschap. Het verloskundig en verpleegkundig team van campus Sint-Jan heeft een brochure samengesteld. Met dit boekje "Negen maanden rond" wil men u de nodige inlichtingen bezorgen om deze zwangerschap op een aangename wijze te laten verlopen en u voor te bereiden op uw verblijf in het ziekenhuis.
Uw arts is altijd bereid om onopgeloste vragen te beantwoorden. U kunt ook terecht bij de hoofdvroedvrouw van de kraamafdeling. Op de achterzijde van de folder vindt u alle nodige telefoonnummers.

Beroepsgeheim en privacy van de patiënte laten niet toe geneeskundige informatie telefonisch te verstrekken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 september 2018