Back to top

Fertiliteit

CRG-Brugge-Kortrijk = Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

  • Website www.fertiliteitbrugge.be
  • Diagnostische onderzoeken bij man en vrouw
  • Medicamenteuze en operatieve behandeling van verminderde vruchtbaarheid
  • Behandeling door ovulatie-inductie, inseminatie, IVF en ICSI, TESA-ICSI
  • Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) Brugge-Kortrijk is een West-Vlaamse samenwerking tussen het AZ Sint-Jan Brugge AV, het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Groeninge Kortrijk
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 november 2023