Back to top

Welkom

Door de veroudering van de bevolking zal het aantal ouderen met geriatrisch profiel in onze maatschappij in snel tempo toenemen. Dit manifesteert zich nu al in het aantal gehospitaliseerde patiënten en dit fenomeen zal zich verder doorzetten. Voor deze patiëntengroep is een specifiek georganiseerde zorg nodig die verschilt met de zorg op hospitalisatieafdelingen die hoofdzakelijk op één orgaan of ziekte georiënteerd zijn. Op de dienst Geriatrie past men een geïntegreerde en patiëntgerichte geneeskunde toe die wetenschappelijk onderbouwd is en in vergelijkend onderzoek een meerwaarde biedt voor de patiënt en de maatschappij.

Om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt met geriatrisch profiel in de Belgische ziekenhuizen te ondersteunen en te garanderen werd in 2007 het "Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt" gepubliceerd in het Staatsblad. In 2014 werd dit KB aangepast. Deze KB 's beschrijven volgende 5 onderdelen:

  1. De geriatrische verpleegafdeling of opnamedienst
  2. De geriatrische consultatie
  3. De geriatrische daghospitalisatie

Dit is een dagziekenhuis waar geriatrische patiënten met complexe problematiek kunnen worden opgenomen voor geriatrische evaluatie en revalidatie.

  1. Geriatrische interne liaison

Dit luik van het Zorgprogramma zorgt ervoor dat de geriatrische kennis en vaardigheden ook ten dienste staan van de oudere patiënten met een geriatrisch profiel die op andere afdelingen van het ziekenhuis gehospitaliseerd zijn

  1. Externe liaison

Hierbij worden de kennis en de vaardigheden van de dienst Geriatrie beschikbaar gesteld aan de eerstelijns zorg en aan oudere patiënten die niet gehospitaliseerd zijn maar thuis wonen of in een voorziening verblijven. De externe liaison is een transversale opdracht voor de vier eerste onderdelen.

Op deze website, die tevens zoals in de wet is vastgelegd ons pluridisciplinair geriatrisch handboek is, willen wij u wegwijs maken in de structuur van onze dienst op zijn drie campussen: welke onderdelen van het Zorgprogramma worden aangeboden, wat zijn de specifieke doelgroepen, wie zijn de contactpersonen, …

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 september 2017