Back to top

Visie/missie

In 2009 werd de visie/missie van de dienst Geriatrie uitgewerkt met alle geledingen van de dienst Geriatrie. Deze visie/missie is de leidraad voor de zorg die wij u op de dienst geriatrie wensen aan te bieden. Deze visie/missie wordt op geregelde tijdstippen herbekeken en waar nodig bijgestuurd.

VISIE

Gepaste zorg aan de oudere zorgvrager met geriatrisch profiel in een innovatief referentiecentrum

 • gepaste zorg is de zorg die aansluit op de noden van de patiënt, uitgevoerd door een pluridisciplinair team, waar deze patiënt ook verblijft in het ziekenhuis
 • de oudere zorgvrager met geriatrisch profiel is de oudere patiënt die zich presenteert met één of meerdere van volgende deelgebieden van de Geriatrie:

  - acute pathologie
  - postchirurgie problematiek
  - gang- en valproblematiek
  - cognitieve en psychiatrische problematiek
  - levenseinde problematiek
  - frailty 

 • innovatief: good clinical practice met aandacht voor nieuwe tendensen en met in achtneming van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

 • referentiecentrum: de dienst geriatrie wil een referentiecentrum zijn betreffende zorg voor de oudere zorgvrager met geriatrisch profiel en wil tevens sturend zijn in het centrum van het zorgnetwerk in de regio noord West-Vlaanderen

MISSIE

De dienst Geriatrie bestaat uit de 5 onderdelen vermeld in de wet op het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt: de hospitalisatieafdeling geriatrie, het geriatrisch consult, het dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt, de interne liaison en de externe liaison.

De dienst geriatrie situeert zich op de drie campussen van het fusieziekenhuis

De dienst geriatrie:

 1. staat garant voor de mogelijkheid tot het opnemen van patiënten met geriatrisch profiel in het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt
 2. focust doelbewust op de noden van de patiënt en zijn betekenisvolle naaste vanuit een holistische benadering en in pluridisciplinair verband
 3. streeft naar klantvriendelijke en patiëntgerichte zorg
 4. schenkt continu aandacht aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers
 5. stimuleert de inbreng van iedere medewerker in de uitbouw van de geriatrische zorg
 6. streeft een vlotte samenwerking na van alle medewerkers met andere medewerkers van de dienst of van het ziekenhuis om de zorgverlening blijvend te optimaliseren
 7. staat in voor de organisatie van het pluridisciplinair team waardoor de zorg continu verbeterd wordt
 8. neemt initiatief om netwerken uit te bouwen in de regio noord West-Vlaanderen op het domein van het zorgtraject van de geriatrische patiënt alsook op het domein van het onderwijs
 9. streeft ernaar het referentiecentrum te zijn voor de geriatrische zorg in de regio noord West-Vlaanderen
 10. neemt initiatieven ten overstaan van het beleid teneinde de geriatrische zorg verder uit te bouwen
 11. investeert in een positieve beeldvorming rond ouder worden

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

 1. De dienst geriatrie neemt initiatief om alle patiënten met een geriatrisch profiel in het ziekenhuis de gepaste zorg te geven door ze op te nemen in het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.
 2. De dienst geriatrie legt de focus van de zorg op de noden van de patiënt en de betekenisvolle naaste
 3. De dienst geriatrie verleent de zorg vanuit een holistische benadering in pluridisciplinair verband
 4. De dienst geriatrie engageert zich om klantvriendelijkheid en -bejegening te optimaliseren en te streven naar een patiëntgerichte en patiëntgestuurde benadering van de zorg.
 5. De zorg van de dienst geriatrie is een element in het zorgtraject van de patiënt en wordt afgestemd op de mogelijkheden en beperktheden van de patiënt en de betekenisvolle naaste.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018