Back to top

Verwijzing van een patiënt naar het zorgprogramma

Er kan beroep gedaan worden op de diensten en deskundigheid van de Geriatrische teams na het betreden van de klassieke kanalen in het continuüm van zorg. Bij voorkeur gebeurt dit na tussenkomst van de huisarts (al dan niet de huisarts van wacht) of een collega specialist en is er een verwijsdocument beschikbaar. Bij complexe pathologie en/of sociale context kan telefonisch overleg plaatsvinden.

Wanneer een patiënt van 75 jaar of ouder opgenomen is op een niet-geriatrische afdeling binnen het ziekenhuis, dan wordt een korte screening uitgevoerd door het team van de dienst, dit met de ISAR of de GRP. Wanneer het een positief resultaat betreft gaat het GIL (Geriatrische interne liaison) ter plaatse. De exacte werkwijze vindt u onder "organisatie geriatrische interne liaison". Op deze wijze wordt de geriatrische deskundigheid gegarandeerd aan alle patiënten die voordeel kunnen hebben bij een geriatrisch advies.

Ook patiënten jonger dan 75 jaar kunnen op deze manier worden gezien door de geriatrische interne liaison indien het team van de dienst waar de patiënt ligt dit nodig acht.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018