Back to top

Pluridisciplinair Geriatrisch Handboek

Elk ziekenhuis maakt een geriatrisch handboek op waarin alle facetten van hun ouderenzorg, geënt op de normen en verwachtingen van het KB, beschreven staan. Naast de afspraken betreffende de samenwerking tussen de interne en de externe actoren, de richtlijnen en het kwaliteitsbeleid zijn ook de visie en missie van ons ziekenhuis op ouderenzorg erin opgenomen.

De zorgcoördinator van het zorgprogramma werkt het handboek op regelmatige tijdstippen bij. Hij zorgt er onder andere voor dat de visie en de missie van onze ouderenzorg steeds een verlengde zijn van en een aanvulling vormen op de algemene visie van het AZ Sint-Jan Brugge AV: innovatieve referentiezorg voor iedereen.

Lees hier het Pluridisciplinair Geriatrisch Handboek

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 november 2023