Back to top

Opnamediensten

De dienst Geriatrie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av heeft 7 opnamediensten verspreid over de drie campussen. Een aantal van de diensten spitsen zich toe op een specifieke patiëntendoelgroep.

SP4 is gelegen op de campus Sint Franciscus Xaverius in het centrum van Brugge. Deze dienst spitst zich toe op ouderenpsychiatrie

G1 is gelegen op de campus Sint Franciscus Xaverius in het centrum van Brugge. Dit is een acute geriatrie maar met de nadruk op (othopedische) revalidatie.

G2 is gelegen op de campus Sint-Jan in Sint-Pieters Brugge. Deze dienst is een acute geriatriedienst.

G3 is gelegen op de campus Sint-Jan in Sint-Pieters Brugge. Deze dienst is een gemengde dienst acute geriatrie en psychogeriatrie met als specialiteit de acute zorg voor patiënten met dementie.

G4 is gelegen op de campus H. Serruys in Oostende. Het is een afdeling voor acute geriatrie met oa de nadruk op Ortho-geriatrie.

G7 is gelegen op de campus H. Serruys in Oostende. Het is een afdeling acute geriatrie.

Op de linken hieronder kunt u verdere uitleg vinden van deze diensten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018