Back to top

Ontslagbrief en advies extern

Bij elke evaluatie van een patiënt die werd opgenomen in het Zorgprogramma wordt een omstandig verslag met advies opgesteld. Dit verslag blijft beschikbaar in het Centraal patiëntendossier.

  • Na observatie op een geriatrische afdeling wordt er naar gestreefd dit verslag af te hebben - of ten minste een voorlopige versie - op de dag van ontslag. Dit verslag kan meegegeven worden met de patiënt en wordt opgestuurd naar de huisarts.
  • Na een contact en evaluatie door de Geriatrische Interne Liaison wordt er naar gestreefd om de dag zelf of de dag na het contact een verslag beschikbaar te hebben voor het behandelende team en de huisarts.
  • Na een observatie op de Geriatrische Daghospitalisatie of contact op de consultatie wordt er naar gestreefd om zo snel mogelijk een verslag ter beschikking te hebben voor de huisarts.

Daarnaast is steeds telefonisch overleg mogelijk met de verschillend leden van het Geriatrisch team.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018