Back to top

Klinische zorgpaden

Geriatrisch Assessment

Een opname op geriatrie is net iets anders dan een opname op een andere dienst. Wegens de problematiek van het ouder worden is het belangrijk dat we een beeld krijgen van u op medisch, psychosociaal, functioneel en omgevingsgebonden vlak. Daardoor kunnen we u zorg aanbieden die zo optimaal mogelijk is en streven we een zo volledig mogelijk herstel na.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Binnen de 2 tot 5 werkdagen na uw opname zullen verschillende mensen die deel uitmaken van het behandelend team een deel van dit beeld opmaken. Ze zullen u daarvoor aan bed komen bevragen en eventueel enkele testen uitvoeren. Het is logisch dat, wanneer u te ziek bent, we wat afwachten of ons richten tot uw naasten voor zover dit mogelijk is.

Het behandelend team op geriatrie bestaat uit arts, verpleegkundige, medisch maatschappelijk werker, kinesist, ergotherapeut. Deze mensen voeren de bevraging uit. Naast deze mensen kunnen wij verder beroep doen op de klinisch psycholoog, de diëtist, de logopedist,… Dit team is belangrijk om de best mogelijke zorg aan te bieden en u te helpen bij een zo volledig mogelijk herstel.

De uitvoering van het assessment gebeurt volgens het volgende schema.
Verdere uitleg over het assessment vindt u in de folder.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 november 2018