Back to top

Voorstelling

De dienst Geriatrie bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel werkt met een multidisciplinair, gespecialiseerd team:

Geriatrisch dagziekenhuis

Hier kunnen ambulante patiënten terecht voor consultaties en behandelingen waarvoor geen opname vereist is. Ons team werkt met een probleemoplossende benadering aan één of meerdere typisch geriatrische problemen. U kan hier terecht bij bijvoorbeeld geheugenstoornissen, gang- en valproblematiek, gewichtsverlies, algemene achteruitgang, ethische problemen en/of levenseindevraagstukken.

Geriatrische verpleegafdelingen

Deze verpleegafdelingen zijn gespecialiseerd in de opvang van de oudere patiënt met één of meerdere aandoeningen. Onze teams richten zich op een specifieke doelgroep van oudere patiënten, nl. met acute medische problemen, een mentale/cognitieve problematiek of nood aan (orthopedische) postoperatieve zorg. Voor het herstel van gebroken heupen werkt men nauw samen met de dienst Orthopedie. Wij vangen ook oudere patiënten op die moeten revalideren en daarbij lichamelijke beperkingen hebben.

Interne liaison op andere afdelingen

De dienst Geriatrie heeft ook een interne liaison op andere afdelingen in het AZ Sint-Jan Brugge AV. Dit is wettelijk verplicht. De liaison geeft advies aan de betrokken teams op het vlak van de specifieke aanpak van de geriatrische problematiek bij oudere patiënten op deze afdelingen.

Externe liaison buiten het ziekenhuis

De dienst Geriatrie werkt ook samen met regionale diensten en organisaties, in en om Brugge, die verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvang van oudere patiënten. Zo is het zorgbeleid voor de patiënt doorlopend en aansluitend binnen de verschillende organisaties.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023