Back to top

Behandelde aandoeningen

Geriatrische patiënten hebben vaak meerdere medische problemen, (chronische) ziekten en aandoeningen. Daarnaast zijn er ook frequent psychosociale problemen, gevolgen van het verouderen en worden vaak meerdere medicijnen tegelijk ingenomen. In wetenschappelijke termen spreekt men over geriatrische syndromen. Dit zijn frequent voorkomende problemen die meer dan één oorzaak hebben en het functioneren van de oudere beperken. Daardoor kan de thuissituatie (tijdelijk) niet meer optimaal zijn.

De meest voorkomende geriatrische syndromen zijn:

  • Verminderde mobiliteit en valproblematiek. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door neurologische ziekten (zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte), orthopedische problemen (botbreuken, degeneratief lijden), spierzwakte, (te veel) medicatie of een acuut medisch probleem.
  • Ademhalingsproblemen door ziekten en aandoeningen van hart (zoals hartfalen) en longlijden (chronisch longlijden of longinfecties).
  • Algemene achteruitgang met een niet typische presentatie. Dit kan diverse oorzaken hebben: maag-darmkanker, endocrinologische ziekten (zoals diabetes en schildklierlijden), bloedarmoede of frailty.
  • Problemen op vlak van mentaal functioneren (dementie, delier) en/of gemoedsgesteldheid (depressie).
  • Incontinentie, mogelijk veroorzaakt door fysieke problemen (zoals blaasontsteking of blaasverzakking), bepaalde medicatie, mobiliteitsproblemen en/of dementie.

Verder heeft de geriatrische afdeling zich gespecialiseerd in de acute opvang, directe postoperatieve zorg en herstel van geriatrische patiënten met een heupfractuur, in nauwe samenwerking met de dienst orthopedie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018