Back to top

GERIATRIE

De dienst Geriatrie biedt een totaalpakket aan gespecialiseerde medische zorg voor oudere patiënten met een geriatrisch profiel. Zij hebben zelden last van één klacht of aandoening. Vaak is er sprake van meerdere chronische ziekten en aandoeningen. Dat heet co-morbiditeit. Bij veel patiënten gaat het om infecties zoals luchtweg- en urineweginfecties. Andere patiënten lijden bijvoorbeeld aan mentale problemen, voedingsproblemen, hartfalen of trombosegerelateerde problemen. Minder goed kunnen stappen, frequent vallen en revalideren na botbreuken zijn ook een frequente aanleiding tot opname. Daarnaast zijn mentale problemen zoals verwardheid of dementie veelvoorkomend. Soms zijn de klachten eerder vaag en algemeen zoals vermagering of een gevoel van onwel zijn.

Multidisciplinaire en regionale samenwerking

De diverse problemen (polyproblematiek) en de meerdere ziekten en aandoeningen (co-morbiditeit) waarmee oudere patiënten kampen, worden best samen aangepakt in het medisch beleid.

Om deze diversiteit van medische problemen adequaat aan te pakken, is er een gespecialiseerd geriatrisch team. De teamleden hebben, naast hun basiskennis, elk een specifieke bekwaamheid in de geriatrische problemen. Het team bestaat uit verpleegkundigen (sommigen met een speciale geriatrische beroepsbekwaamheid) en paramedische specialismen zoals kinesitherapie, ergotherapie, sociaal-maatschappelijke dienst, psychologie, dieetleer en logopedie. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met verschillende andere diensten en specialismen in het ziekenhuis en met zorgorganisaties in de Brugse regio.