Back to top

GENETISCHE CONSULTATIE

De genetische raadplegingen op campus Sint-Jan worden verzorgd in de context van een samenwerkingsverband met het Centrum Medische Genetica (https://www.cmgg.be) van het UZ Gent (https://www.uzgent.be).

Het Centrum Medische Genetica Gent heeft drie belangrijke doelstellingen: medische dienstverlening, onderzoek en onderwijs. Wij stellen onze expertise ter beschikking voor de diagnose en zorg voor patiënten met erfelijke aandoeningen. Daarnaast streven we naar een beter inzicht in deze erfelijke ziektes en vertalen deze inzichten binnen het onderwijs in een gevarieerd aanbod van disciplines.

In haar dienstverlening naar de patiënt en het publiek stelt het Centrum Medische Genetica zich o.a. tot doel correcte en adequate informatie te geven over uiteenlopende vragen rond erfelijkheid. Deze zijn veelal van medische aard maar kunnen ook betrekking hebben op ermee samenhangende problemen van psychologische, ethische, juridische en sociale aard.

Op vlak van de medische dienstverlening onderscheiden we verschillende soorten raadplegingen. Vooreerst zijn er de patiënten die hun risico op het ontwikkelen van een erfelijke ziekte willen kennen of die willen weten of hun ziekte erfelijk of genetisch bepaald is. Ook tijdens de zwangerschap kan getest worden of het ongeboren kindje bepaalde ernstige afwijkingen heeft. Kinderen kunnen eveneens onder bepaalde voorwaarden genetisch getest worden.

We staan ook stil bij mogelijke gevolgen van een genetische test op psychologisch en relationeel vlak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8 maart 2018