Back to top

GANG-EN VALKLINIEK

Liefst 24 tot 35 procent van de 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Hoe ouder iemand wordt, hoe groter het risico op vallen. Het gevolg kan groot zijn: een val kan blauwe plekken en breuken opleveren, maar bij 25 tot 33 procent resulteert een val in overlijden. Daarnaast kan een val psychische, sociale en financiële gevolgen hebben. Daarom heeft AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een speciale Gang- en Valkliniek opgericht.

Multidisciplinaire aanpak

Bij de Gang- en Valkliniek kan u rekenen op een multidisciplinair team met specialisten van de diensten Ouderenzorg, Neurologie, Revalidatie, Kinesitherapie en Ergotherapie.

De Gang- en Valkliniek op campus Sint-Jan zorgt voor een multidisciplinaire, gestructureerde aanpak van gang- en valproblemen. We werken met een diagnostisch, therapeutisch en een preventief luik. Zo worden problemen gediagnosticeerd en behandeld, maar u leert ook hoe u pijnlijke vallen kan voorkomen.

Deze kliniek richt zich op patiënten van alle leeftijden die:

  • een complexe of orgaanoverschrijdende gang- en/of evenwichtsstoornis hebben;
  • vaak blijven vallen (recidiverend).

Ons multidisciplinaire team bestaat uit specialisten uit de Ouderenzorg, Neurologie, Neus-, Keel- en Oorziekten, Oogziekten en Revalidatie. Ook werken we met paramedici die gespecialiseerd zijn in ergotherapie en kinesitherapie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 maart 2017