Back to top

Voorstelling

Op deze campus hanteren we een striktere scheiding tussen de drie verschillende subdisciplines: fysische geneeskunde, revalidatie en sportgeneeskunde. De artsen werken wel in nauw onderling overleg en in hechte samenwerking met andere medische en paramedische diensten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29 juni 2017