Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

Onze artsen volgen regelmatig (inter)nationale symposia en congressen. Bij een aantal daarvan zijn we betrokken bij de organisatie en/of geven we zelf ook voordrachten. We werken daarnaast regelmatig mee aan (inter)nationale publicaties op het gebied van fysische geneeskunde en revalidatie en zijn verbonden aan diverse vakverenigingen en initiatieven, waaronder:

  • Bestuurscomité en Uitvoerend Bestuur - Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS)
  • Raad van Bestuur - Vlaams Artsensyndicaat (VAS) Oost- en West-Vlaanderen
  • Voorzitter - Belgische Beroepsvereniging artsen-specialisten Fysische Geneeskunde & Revalidatie

Voor meer informatie over de wetenschappelijke activiteiten van onze artsen kan u terecht op www.azlink.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018