Back to top

Revalidatie

Revalidatie omvat de begeleiding van uitgebreidere of meer invaliderende aandoeningen. Deze kunnen het gevolg zijn van een operatie zijn of van een polytrauma (meerdere verwondingen). We helpen ook bij het perifeer zenuwletsel, bij amputatie, ruggenmergverlamming, hersenaantasting (door bloeding/trombose), neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson of een neuromusculaire aandoening) en bij chronische pijn.

Speciale revalidatieprogramma’s

We werken met speciale revalidatieprogramma’s voor bepaalde doelgroepen en aandoeningen, zoals:

We werken hiervoor bijvoorbeeld met een uitgebreid kinesitherapeutisch en ergotherapeutisch centrum, Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), isometrische rugtesting, een hydrotherapie oefenbad en een AlterG loopband.

Multidisciplinaire aanpak

De behandeling van deze aandoeningen vergt een multidisciplinaire samenwerking met zowel andere diensten zoals Orthopedie, Neurologie, Neurochirurgie,  het Multidisciplinair Centrum voor de behandeling van Chronische Pijn als paramedische specialiteiten, zoals kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en verpleging. Eventueel vragen we advies bij of verwijzen we door naar deze of andere diensten.

Samenwerkingen

We werken nauw samen met de dienst Fysische Geneeskunde en met het Sport Medisch Advies Centrum (SMAC) op campus Sint-Jan. Onze artsen helpen daar bij keuringen, tests en de diagnostiek en behandeling van sportgerelateerde letsels, bijvoorbeeld bij acute sportletsels en chronische overbelasting. Ook vormt de dienst Revalidatie een associatie met de dienst Reumatologie. Daardoor benaderen wij een bewegingsprobleem bij de patiënt vanuit een meer holistisch standpunt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018