Back to top

DIEETAFDELING

In AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zijn op elke campus diëtisten aanwezig.

De diëtist(e) is dé specialist inzake alles omtrent (klinische) voeding. Het doel is in de 1ste plaats de patiënt en zijn behandeling te ondersteunen met aangepaste voeding.
De diëtist(e) werkt hiervoor multidisciplinair samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers om de juiste voedingsadviezen op te stellen.

Tijdens uw hospitalisatie op een verpleegafdeling komt u mogelijk in contact met een diëtiste. Tijdens dit contact wordt uw voedingsprobleem geanalyseerd.
De diëtist(e) zorgt ervoor dat uw maaltijd is aangepast aan uw specifieke noden.
Vaak is het ook nodig om het dieet thuis verder te zetten. De diëtist(e) geeft u daartoe de nodige informatie aan de hand van brochures en productinformatie.

Iedere patiënt opgenomen in ons ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding. Wanneer uit die screening blijkt dat er een mogelijk risico is op ondervoeding, komt de diëtiste hiervoor langs. De diëtist(e) tracht de voedingstoestand van de patiënt te verbeteren. Er wordt gepersonaliseerd advies gegeven. De diëtist(e) is nadien steeds te bereiken voor bijkomend advies of verdere ondersteuning.

Op doorverwijzing van een arts is het ook mogelijk om op raadpleging te komen bij een diëtiste in ons ziekenhuis (voor alle leeftijden).

Sinds januari 2007 is er ook terugbetaling voorzien voor ambulante dieetconsultaties. De mate van terugbetaling is afhankelijk van uw ziekenfonds.