Back to top

DIALYSECENTRUM

Wanneer uw nieren ernstig aangetast zijn, kunnen we u helpen met een behandeling die de functie van de nieren tijdelijk of definitief overneemt. Hemodialyse en peritoneale dialyse behoren onder meer tot de mogelijkheden. Daarvoor kan u terecht in het Dialysecentrum. Op de website www.nefrologiebrugge.be bespreken we deze behandelingsmogelijkheden in detail.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 maart 2017