Back to top

Wat is obesitas?

Obesitas is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige vetopstapeling in het lichaam. Obesitas wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd.
De graad van overgewicht wordt berekend met de BMI (Body Mass Index). De BMI is een internationale, eenvoudige manier om de graad van zwaarlijvigheid te meten en geeft een inschatting van het gezondheidsrisico dat door het overgewicht veroorzaakt wordt.
U kunt uw BMI als volgt berekenen: gewicht (kg) / lengte (m) x lengte (m).

BMI van 18,5 tot en met 24,9 Normaal gewicht
BMI van 25 tot en met 29,9  Overgewicht
BMI van 30 tot en met 34,9 Obesitas die aanleiding kan geven tot gezondheidsproblemen
BMI van 35 tot en met 39,9 Ernstige obesitas met gezondheidsproblemen
BMI van 40 en meer Extreme obesitas


Naast de BMI speelt ook de buikomtrek een belangrijke rol bij het inschatten van gezondheidsrisico's.
Voor mannen geldt algemeen dat de buikomtrek minder dan 94 cm moet bedragen, voor vrouwen is dat 80 cm.

Gezondheidseffecten van morbide obesitas:

Ernstige obesitas gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen, zogenoemde comorbiditeiten. Deze kunnen het leven aanzienlijk verstoren en zelfs verkorten. De klachten bij obesitas kunnen verdeeld worden in lichamelijke en psychosociale klachten. Deze klachten hebben een negatief effect op de levenskwaliteit van de patiënt.

Lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas zijn onder andere: verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, galstenen, spijsverteringsproblemen, slaapapnoe, menstruatiestoornissen, ...

Onder psychosociale klachten verstaan we voornamelijk het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld wat kan leiden tot  een minderwaardigheidsgevoel, depressie, sociaal isolement, discriminatie,…

Enkele voorbeelden van comorbiditeiten en de oplossing die bariatrische chirurgie hierbij kan bieden:

obesitascomorbiditeiten
obesitascomorbiditeiten
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018