Back to top

Aanpak van obesitas

Niet-chirurgische aanpak

 • Aanpassing voedingsgewoontes
  Om het gewicht onder controle te krijgen, dient de calorie-inname verminderd te worden tot een niveau lager dan het calorieverbruik. Hiervoor zijn voedingsaanpassingen nodig. Het komt erop neer op een gezonde wijze minder calorieën te eten zonder dat er voedingstekorten ontstaan. Minder calorieën betekent niet altijd minder volume. De samenstelling van de voeding is hier van het grootste belang. Men laat zich hiervoor best begeleiden door een diëtiste.
 • Lichaamsbeweging
  Naast de calorie-inname is ook het calorieverbruik van groot belang. Dit kan gestimuleerd worden door lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is echter vooral van belang om op termijn de algemene fitheid te verbeteren. Een fysieke inspanning van minstens 30 minuten per dag (dit is bovenop uw dagdagelijkse activiteiten) en van een matige intensiteit wordt aangeraden. Dit kan door te wandelen, te zwemmen, te lopen …
 • Medicatie
  Het geneesmiddel Orlistat vermindert de opname van vetten uit de voeding. Onderzoek wees uit dat Orlistat slechts een zeer beperkte extra gewichtsreductie kan bewerkstelligen.

Chirurgische aanpak

Uit vele studies is gebleken dat een heelkundige ingreep de grootste kans biedt  op een succesvolle aanpak van de individuele patiënt met morbide obesitas.

 • Significante en duurzame gewichtsafname
 • Vermindering of afname van bijhorende klachten (comorbiditeiten)
 • Verhoging van de levenskwaliteit
 • Men kan hierbij 4 soorten operaties onderscheiden:
 1. Restrictieve ingrepen waarbij de maag verkleind wordt
 2. Malabsorptieve ingrepen waarbij de bedoeling van de operatie is vrijwel enkel te werken via een malabsorptie (minder opname) van voedingsstoffen
 3. Combinatie restrictief en malabsorptief: verkleinen maag +  vermindering van de opname van vetten en suikers
 4. Heroperaties na een eerdere bariatrische ingreep.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018