Back to top

Een afspraak maken

Als je je zorgen maakt over je geheugen bespreek je dit best eerst met de huisarts. Hij kan je zo nodig doorverwijzen naar ons centrum (telefoon: zie contact) Breng uw verwijsbrief, medicatielijstje en resultaten van eventuele vroegere onderzoeken mee op consultatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 april 2018