Back to top

CARDIOLOGIE

Pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, flauwvallen, abnormale vermoeidheid of gezwollen benen kunnen wijzen op een hartprobleem. Dit soort klachten vraagt vaak een cardiaal nazicht. De dienst Hartziekten onderzoekt en behandelt een uitgebreide waaier aan hartziekten.

U kan op eigen initiatief een afspraak maken. Vaak krijgen patiënten een doorverwijzing van de huisarts of van een andere dienst of cardioloog voor meer onderzoek of een specifieke behandeling. U kan ook bij ons terecht voor een second opinion.

Onze cardiologen werken steeds in samenwerkingsverband en in onderling overleg met cardiologen binnen en buiten het ziekenhuis.

www.hartcentrumbrugge-oostende.be