Back to top

Voorstelling

De ziekenhuisapotheek zorgt in de eerste plaats voor de bereiding en verdeling van medicatie en medische hulpmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten of gebruik in het ziekenhuis bijv. op consultaties.
Als ambulante patiënt kunt u bij ons terecht voor specifieke ziekenhuismedicatie en medische hulpmiddelen die niet verkrijgbaar zijn in de publieke apotheken. Voor andere medicatie en medische hulpmiddelen verwijzen wij u door naar uw vertrouwde (huis)apotheek.

Aarzel niet om ons ziekenhuisapotheekteam te contacteren bij eventuele vragen.

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen afhalen

Breng steeds uw identiteitskaart of een patiëntenvignet van ons ziekenhuis mee bij de afhaling. Daarnaast moet er steeds een geldig voorschrift zijn. Wij leveren geneesmiddelen en medische hulpmiddelen af voor de maximumduur van 3 maanden. Eventuele betaling volgt via uw ziekenhuisfactuur, dus u hoeft geen contant geld mee te brengen. Als uw geneesmiddel of medisch hulpmiddel niet voorradig is, plaatsen wij een bestelling bij de firma. De wachtperiode kan hierdoor enkele dagen oplopen. Neem gerust contact op om de beschikbaarheid vooraf na te vragen.

Om kwaliteits- en patiëntveiligheidsredenen kunnen wij afgeleverde medicatie en medische hulpmiddelen niet terugnemen.

Thuismedicatie

Voor een vlotte en veilige behandeling in ons ziekenhuis moet de arts op de hoogte zijn welke geneesmiddelen, voedingssupplementen en vitamines u thuis gebruikt en hoe u deze gebruikt. Bij een geplande opname krijgt u een papieren thuismedicatiezak en -formulier mee zodat u het schema correct kan invullen, eventueel met hulp van uw huisapotheker, huisarts of thuisverpleegkundige. Steek uw thuismedicatie in de originele verpakking in de zak. Heeft u vóór de opname een geplande consultatie bij de vooropname-eenheid? Breng deze dan mee zodat de medewerker een volledige thuismedicatiebevraging kan uitvoeren.
Bij opname geeft u de thuismedicatiezak en het formulier af aan de verpleging van de afdeling. De thuismedicatiezak wordt op een centraal afgesloten plaats bewaard en wordt bij ontslag terug meegegeven.

Bij een niet-geplande opname gebeurt de medicatiebevraging op de spoedopname, eventueel met hulp van aanwezige familie, kennissen of mantelzorgers.

Begeleiding orale antitumorale therapie

Bij de opstart van orale antitumorale medicatie biedt onze ziekenhuisapotheek extra begeleiding. De ziekenhuisapotheker overloopt alle nodige informatie met u bijv. rond correcte inname, mogelijke bijwerkingen en interacties.

OPAT (Out Patient Antibiotic Therapy) of intraveneuze antibioticabehandeling in de thuissetting

In bepaalde gevallen kunnen patiënten, die een langdurige intraveneuze antibioticabehandeling volgen, deze thuis veilig verder zetten bijv. bij urineweginfecties, endocarditis, … . Een multidisciplinair team kijkt na of u hiervoor in aanmerking komt. Onze ziekenhuisapotheek zet het nodige klaar voor afhaling en de toediening gebeurt door de thuisverpleegkundige. Meer info vindt u op www.opat.be.

Parenterale voeding thuis – Home TPN (totale parenterale nutritie)

Als er onvoldoende voedingsstoffen kunnen toegediend worden via het maagdarmstelstel kan parenterale voeding nodig zijn (rechtstreeks via een bloedvat). In bepaalde gevallen, en mits aanvraag aan de mutualiteit, kan parenterale voeding ook thuis verdergezet worden waarbij een multidisciplinair team wordt ingezet. Deze voeding met bijhorende supplementen en materialen wordt enkel afgeleverd door de ziekenhuisapotheek en de toediening gebeurt door de thuisverpleegkundige.

Stage-aanvraag ziekenhuisapotheek

U volgt een farmaceutische studie en wenst stage te volgen in onze ziekenhuisapotheek? Contacteer ons dan om de opties te bekijken. Specifieer telkens uw volledige contactinfo, welke studie en jaar, de periode, het aantal uren en de verwachtingen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23 augustus 2023