Back to top

Onderzoeken

De dienst Pathologische Anatomie verricht de volgende onderzoeken:

Algemene onderzoeken

  • Histologisch onderzoek (HE en histochemisch onderzoek)
  • Niet-gynaecologisch cytologisch onderzoek
  • Cervico-vaginaal cytologisch onderzoek
  • Peroperatief vriescoupe onderzoek

Immuunhistochemisch onderzoek

Immuunfluorescentie onderzoek

In situ hybridisatie

  • HPV, EBV en HER-2

Moleculair onderzoek

  • HPV typering
  • Detectie van genafwijkingen in vaste tumoren d.m.v. NGS (panel van 28 genen): ALK, APC, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, CKIT, DPYD, EGFR, ERBB2, ESR1, GNAS, H3F3A, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, MET, NRAS, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, POLE, PTEN, RET, ROS1, TERT en TP53
  • Detectie van genafwijkingen in vaste tumoren door middel van d.m.v. NGS op Liquid Biopsy: BRAF, EGFR, KRAS, NRAS (de test wordt momenteel enkel uitgevoerd in studieverband, voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de dienst).

Klinische autopsies

Artsen en specialisten kunnen een aanvraag tot klinische autopsie doen bij overlijdens binnen het ziekenhuis.
Aanvragen via het secretariaat van pathologische anatomie t: 050 45 27 10 en het aanvraagformulier faxen naar f: 050 45 27 19 (e-mail: anatomopathologie.brugge@azsintjan.be )

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 november 2020