Back to top

Geneesmiddelen overgevoeligheidsreactie

Geneesmiddelenallergie komt voor bij 7 % van de bevolking. Hierbij is zowel een over- als onderdiagnose (voornamelijk type 1-reacties) mogelijk. Een grondige medische evaluatie is daarom noodzakelijk om een juist medicamenteus beleid te bepalen.

Ook hier zijn huidtesten, epidermale testen en provocatietesten belangrijk om een correcte diagnose te stellen. Vele kinderen krijgen onterecht de diagnose van een penicilline-allergie of van een allergie voor NSAID’s. Provocatietesten kunnen slechts 10 % van alle type I-reacties bij kinderen bewijzen. Deze diagnose heeft nochtans een belangrijke impact op het medisch handelen op lange termijn.
Volwassenen met deze problematiek worden verder behandeld op de dienst Huidziekten. Kinderen met type I-geneesmiddelenallergie kunnen terecht op de consultatie Kindergeneeskunde.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 september 2018