Back to top

Allergisch astma

In de jaren 90 is allergisch astma duidelijk toegenomen in frequentie. Momenteel lijkt er een plateau bereikt te zijn. De toename is multifactorieel, waarbij omgevingsfactoren, zoals pollutie, een belangrijke rol spelen.
Longfunctieonderzoeken, aangepast aan het klachtenpatroon en de leeftijd, zijn belangrijk bij de diagnosestelling.
Correcte educatie van inhalatietechniek, aangepast aan de leeftijd, blijft cruciaal. Bij ernstig astma op volwassen leeftijd kan behandeling met een specifieke antistoftherapie noodzakelijk zijn. Xolair (omalizumab) is beschikbaar voor ernstig allergisch astma en Nucala (mepolizumab) voor ernstig eosinofilair astma. Deze beide producten toedienen gebeurt subcutaan, onder medisch toezicht vanwege risico op anafylaxie.
Patiënten met astma kunnen in functie van hun leeftijd terecht voor een raadpleging op de dienst Pneumologie of Kindergeneeskunde.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25 september 2018