Back to top

Dr. ameye lieven

TIJDELIJK AANGENOMEN ARTS-SPECIALIST

Conventionering

In ons ziekenhuis wordt gefactureerd aan conventietarieven en zijn alle artsen verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.