Back to top

Medische zorgprogramma's

Onder een zorgprogramma verstaan we een systematische aanpak van de behandeling en zorg voor een specifieke patiëntengroep of pathologie. Die aanpak garandeert dat de patiënt de gepaste zorg krijgt op het juiste moment. AZ Sint-Jan Brugge AV biedt officieel erkende, medische zorgprogramma’s aan in verschillende gebieden.

Behaalde erkenningen

AZ Sint-Jan Brugge AV heeft erkenningen voor de volgende medische zorgprogramma’s:

 • zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B (associatie 'Birth' tussen AZ Sint-Jan Brugge AV en AZ Sint-Lucas)
 •  associatie zorgprogramma oncologische basiszorg tussen AZ Sint-Jan Brugge AV en AZ Sint-Lucas
 • zorgprogramma Oncologie (Campus Sint-Jan)
 • zorgprogramma Oncologie voor Borstkanker (Campus Sint-Jan)
 • zorgprogramma Oncologische Basiszorg (Campus SFX)
 • zorgprogramma Cardiale Pathologie A
 • zorgprogramma Cardiale Pathologie B
 • zorgprogramma Cardiale Pathologie E
 • zorgprogramma Cardiale Pathologie P
 • zorgprogramma voor de geriatrische patiënt
 • zorgprogramma voor kinderen

Gekaderd in kwalitatieve zorg

Het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg is voor ons essentieel. Elke arts, verpleegkundige of andere medewerker die deel uitmaakt van onze medische zorgprogramma’s moet dus steeds beschikken over maximale kennis en vaardigheden. Daarom organiseren we regelmatig trainingen, bijscholing en navormingsactiviteiten. Op de pagina van de Health Care Academy vindt u naast het volledige aanbod van het ziekenhuis en andere zorgaanbieders ook informatie over de permanente vorming binnen ons ziekenhuis en over onze medische bibliotheek. Kwalitatieve zorg vraagt soms ook de samenwerking met andere zorgprofessionals uit de regio, zoals de portaalsite Brugs Interactief Artsen Netwerk (BIAN), de eHealthbox en het Collaboratief Zorgplatform (CoZo). Een andere manier om de kwaliteit van medische zorgprogramma’s te garanderen, is het werken met klinische paden. Dit zijn multidisciplinaire werkinstrumenten die het ideale verloop voor een specifieke patiëntenpopulatie beschrijven. Ons doel is om uiteindelijk voor 60% van onze patiënten klinische paden te ontwikkelen.