Back to top

Labogids

Onderstaand overzicht bevat al onze labo analyses.
Dienst laboratoriumgeneeskunde
 

Testing voor COVID-19 diagnostiek van Sciensano: 

 1. Ieder persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19, met bijzondere aandacht voor
  1. Zorgpersoneel (personen die hulp of zorgen toedienen)
  2. Bewoners en personeel van residentiële collectiviteiten (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenis…). Vanaf twee gevallen in dezelfde instelling zullen de regionale gezondheidsautoriteiten verder beslissen over de meest geschikte verdere testing-strategie, aangepast aan de lokale omstandigheden.
    
 2. Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19 die zelf beroepshalve in contact staan met mensen die het risico lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen (volgens de regels uiteengezet in de contactprocedure, namelijk een test op dag 12 van de isolatieperiode).
   
 3. Elke persoon waarvoor een ziekenhuisopname vereist is, inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis, volgens de regels opgesteld door elk ziekenhuis rekening houdend met lokale context en de specifieke aard van de zorgen. Indien de test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.
   
 4. Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenis…). Indien de test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.

Monstername 

SARS CoV-2 (COVID-19) heeft een incubatietijd van gemiddeld 2 tot 14 dagen, maar kan uitzonderlijk langer zijn en dit bemoeilijkt de diagnostiek. Er wordt aangeraden om na het moment van de potentiële besmetting minstens 72u tot 5 dagen te wachten vooraleer een monsterafname te doen, of nog beter om te wachten op de symptomen. Bij een symptomatische patiënt is de kans op een positieve PCR het hoogst. Monsters moeten dagelijks ten laatste om 16.30 uur aan de laboratoriumreceptie geregistreerd worden voor een vlotte verwerking en om de laatste COVID-19 testen in batch uit te voeren. Monsters worden zo snel mogelijk bij een verdachte patiënt afgenomen, onafhankelijk wanneer de symptomen begonnen zijn. Voor een correcte opsporing van COVID-19 is initieel een nasofarynxwisser de belangrijkste afnameplaats voor de detectie van SARS CoV-2 RNA. Een keelwisser wordt tegelijkertijd met de nasofarynxwisser afgenomen volgens bijgevoegd schema, maar nooit enkel een keelwisser afnemen, gezien de PCR dan vals-negatief kan zijn.De afname van sputum word enkel uitgevoerd bij patiënten met een productieve hoest en geïnduceerd sputum is afgeraden. Een broncho-alveolaire lavage kan ook ingestuurd worden. Er wordt steeds bij een afname rekening gehouden met de correcte infectiepreventie maatregelen.

Monsterafname van nasofarynx en keel voor COVID-19 en andere respiratoire virussen. 

laatst bijgewerkt: 04/05/2020 om 18:55 uur

 

Opgelet! Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig en correct in te vullen, te ondertekenen en de klinische gegevens kenbaar te maken. Zie ook onderzoeksaanvragen.