Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Professionals >  Stage bij AZ Sint-Jan >  Voorbereiding stage in de zorg

Voorbereiding stage in de zorg

Goedkeuring stage

Indien je stage goedgekeurd is verwachten we dat je volgende formaliteiten in orde brengt:

- Algemene richtlijnen (uitgeprint)

 1. Algemene richtlijnen SJ
 2. Algemene richtlijnen SFX
 3. Algemene richtlijnen HS


- Onthaalformulier (uitgeprint en ingevuld)
- Leerdoelen (uitschrijven op document)
- Werkpostfiche (uitprinten)
- Gezondheidsattest
- Identificatiebadge
- Hangslot
- Foto (enkel voor campus SJ/SFX)
- Waarborg voor badge (enkel voor campus HS).

De opgesomde zaken moeten meegebracht worden bij het onthaal en zullen daar gecontroleerd worden. De stage kan NIET aanvangen indien deze formaliteiten niet in orde zijn.

We verwachten dat je volgende documenten doorgenomen hebt:

- Voorstelling afdeling
- Infomap
- Beroepsgeheim
- Veiligheid

De voorstelling van de dienst

Voor een groot aantal stageplaatsen is een voorstelling opgesteld. Het geeft een goed beeld om je, zowel op theoretisch als op vlak van technische vaardigheden, te kunnen voorbereiden: stageplaatsen.

De werkpostfiche per dienst

De preventie-adviseur van het ziekenhuis heeft de risico's en de bijbehorende preventiemaatregelen van de verschillende afdelingen en diensten in kaart gebracht.  Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar je stage zal lopen en dat je de bijhorende preventiemaatregelen in acht neemt.  Daarom vragen we je om de werkpostfiche van de afdeling waar je stage zult lopen af te drukken en mee te brengen op je eerste stagedag.

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Om stage te kunnen lopen in een ziekenhuis moet je in het bezit zijn van een formulier voor gezondheidsbeoordeling waaruit blijkt dat je fysisch geschikt bent om stage te doen.  Dit formulier wordt afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst van je school (vb. IKMO, IDEWE, …).  Zorg dat je dit formulier of een kopie ervan altijd bij je hebt.  Bij controle door de arbeidsinspecteur moet dit ten allen tijde kunnen voorgelegd worden.

Onthaalformulier student stagiair

Dit document print je af vóór de aanvang van je stage en vul je zover je kan, al in.  Het zorgt op de eerste dag voor een vlotte administratieve afhandeling. Breng ook op de eerste stagedag ook een pasfoto mee. Deze dient om op het onthaalformulier te kleven.

Stagekledij en kleedkamerkastjes

 • Campus SJ
  We vragen om de gepaste stagekledij mee te brengen. Voor de studentenkleedkamers volg je route 9160. Je hebt een hangslot nodig om je kleerkastje af te sluiten. Vergeet niet het slot na je stageperiode terug mee te nemen.
 • Campus SFX
  We vragen om de gepaste stagekledij mee te brengen. Indien nodig kun je contact opnemen met de verantwoordelijke van de kleedkamer in SFX op het nummer 050 47 01 65.
 • Campus HS
  We vragen om de gepaste stagekledij mee te brengen. Voor afspraken ivm kledij en kleedkamers neem je best contact op met de begeleidingsverpleegkundigen. t: 059 55 51 11 (8:00u tot 12:00u).

Identificatie

Iedere student moet zich kunnen identificeren: vermelding op kledij of het dragen van een badge is verplicht. De identificatie moet steeds duidelijk zichtbaar zijn.

Parking

 • Campus SJ
  Parkeerkaarten worden verdeeld op het onthaalmoment of zijn te verkrijgen op het directiesecretariaat, 2de verdieping, t.: 050 45 24 50.
 • Campus SFX
  De parking van het ziekenhuis mag enkel tijdens vroegdienst of laatdienst gebruikt worden (mits betaling). Indien je met de wagen komt denk eraan dat je in een blauwe zone zit in Brugge, dwz dat je een blauwe kaart moet plaatsen en je auto zeker iedere 4 uur moet verplaatsen. We willen toch nog meegeven dat er hier regelmatig controle op gebeurd door de politiediensten. Er is een fietsenstalling in het ziekenhuis. Deze is te bereiken via de dienstingang in de Spanjaardstraat. Deze berging is gratis. We vragen je wel om de fiets op slot te zetten.
 • Campus HS
  De personeelsparking van het ziekenhuis is niet toegankelijk voor studenten. Er kan gratis geparkeerd worden in de Koninginnelaan of betalend op de parking voor het ziekenhuis of in de rondom liggende straten (in de Koninginnelaan mag er niet geparkeerd worden op de middenberm).
  Er is een fietsenstalling naast de parkeertoren die toegankelijk is met de badge. Deze berging is gratis. We vragen wel om je fiets op slot te zetten. 


Onthaalmomenten

 • Campus SJ
  Er wordt op een groot aantal maandagen een onthaalmoment voorzien. Dit onthaalmoment start aan het onthaal van het ziekenhuis om 09:00 uur. We verwachten alle studenten aan dit onthaalmoment. De studenten die de rondleiding en uitleg reeds kregen kunnen dan na aanmelden meteen naar de stageplaats.
  Indien je wilt weten of er een onthaalmoment is, gelieve contact te nemen met de begeleidingsverpleegkundigen mevrouw Devooght Katrien op het nummer 050 45 93 27 of met mevrouw Devos Ingrid op het nummer 050 45 39 29.
 • Campus SFX
  Er wordt op een groot aantal maandagen een onthaalmoment voorzien. Dit onthaalmoment start aan het onthaal van het ziekenhuis om 13:30 uur. We verwachten alle studenten aan dit onthaalmoment. De studenten die de rondleiding en uitleg reeds kregen kunnen dan na aanmelden meteen naar de stageplaats.
  Indien je wilt weten of er een onthaalmoment is, gelieve contat te nemen met de begeleidingsverpleegkundigen Devooght Katrien op het nummer 050 45 39 27 of met mevrouw Devos Ingrid op het nummer 050 45 39 29.
 • Campus HS
  Elke maandagmorgen is er een begeleidingsverpleegkundige aanwezig voor het onthaal van de studenten die hun eerste stagedag aanvangen. Er wordt verzameld aan de kleedkamers om 08:00 uur, uitgezonderd de studenten vroedkunde om 11:00 uur aan de receptie van het ziekenhuis. Dit houdt in dat alle studenten de eerste stagedag dagdienst doen.
  De studenten moeten in orde zijn met alle formulieren en de waarborg voor de badge gestort hebben, anders kan de stage niet aanvangen.
  De 30 euro waarborg dient gestort te worden op rekeningnummer BE04 7340 2970 3631.

 

Veiligheidsopleiding

Gelieve de onthaalbrochure met de veiligheidsopleiding  aandachtig te lezen vóór de aanvang van de stage. Indien je hieromtrent vragen hebt, kun je die bespreken met je stagementor op de eerste dag van de stage.